MIKO logo

MIKO 3 EMK301 Automatska jedinica za obradu podataka

MIKO 3 EMK301 Automatska jedinica za obradu podataka

Koristeći Miko 3, slažete se sa uslovima i pravilima koja se nalaze na miko.ai/terms, uključujući Miko politiku privatnosti.

Oprez - Proizvod na električni pogon: Kao i kod svih električnih proizvoda, potrebno je pridržavati se mjera opreza prilikom rukovanja i upotrebe kako bi se spriječio električni udar.
Oprez- Bateriju smiju puniti samo odrasle osobe. Rizik od eksplozije ako se baterija zamijeni neispravnom vrstom.

Upozorenje o malim dijelovima

  • Miko 3 i dodatna oprema sadrže male dijelove koji mogu predstavljati opasnost od gušenja za malu djecu i kućne ljubimce. Držite svoje robote i pribor podalje od djece mlađe od 3 godine.
  • Ako je vaš robot pokvaren, odmah sakupite sve dijelove i spremite ih na sigurno mjesto dalje od male djece

Upozorenje:
Laserski proizvod klase 1. Ova klasa je bezbedna za oči u svim uslovima rada. Laser klase 1 je bezbedan za upotrebu u svim razumno očekivanim uslovima upotrebe; drugim riječima, ne očekuje se da se maksimalno dozvoljeno izlaganje (MPE) može prekoračiti.

INFORMACIJE O BATERIJI

Ne pokušavajte sami zamijeniti Miko bateriju – možete oštetiti bateriju, što može uzrokovati pregrijavanje, požar i ozljede. Zamjena baterije neispravnog tipa može poništiti zaštitu. Litijum-jonsku bateriju u vašem Miku treba servisirati ili reciklirati Miko ili ovlašćeni Miko serviser i mora se reciklirati ili odložiti odvojeno od kućnog otpada. Baterije odložite u skladu sa vašim lokalnim zakonima i smjernicama o zaštiti okoliša. Bacanje baterije u vatru ili vruću pećnicu može dovesti do eksplozije.

SIGURNOST I RUKOVANJE

Kako biste izbjegli ozljede ili ozljede, pročitajte sve sigurnosne informacije i upute za uporabu. Da biste smanjili rizik od oštećenja ili ozljeda, nemojte pokušavati ukloniti školjku Miko 3. Ne pokušavajte sami da servisirate Miko 3. Molimo Vas da sva nerutinska servisna pitanja uputite MIKO.

SOFTVER

Miko 3 se povezuje sa vlasničkim softverom koji je Miko razvio i zaštićen autorskim pravima. ©2021 RN Chidakashi Technologies Private Limited. Sva prava zadržana. Miko logo i Miko 3 logo su zaštitni znakovi RN Chidakashi Technologies Private Limited. Svi ostali zaštitni znakovi spomenuti u ovom vodiču vlasništvo su njihovih vlasnika. Određeni dijelovi softvera koji su uključeni ili preuzeti u Proizvode sadrže objekte i/ili izvršne datoteke izvedene iz izvora zaštićenih autorskim pravima i licencirani RN Chidakashi Technologies Private Limited. RN Chidakashi Technologies Private Limited vam daje neekskluzivnu, neprenosivu licencu za korištenje svog vlasničkog softvera uključenog u Proizvode (“Softver”), u izvršnom obliku, isključivo kako je ugrađen u Proizvode, i isključivo za vašu nekomercijalnu upotrebu. Ne smijete kopirati ili modificirati Softver. Prihvaćate da Softver sadrži poslovne tajne RN Chidakashi Technologies Private Limited. Da biste zaštitili takve poslovne tajne, saglasni ste da nećete rastavljati, dekompilirati ili vršiti obrnuti inženjering firmvera niti dozvoliti trećoj strani da to učini, osim u mjeri u kojoj su takva ograničenja zabranjena zakonom. RN Chidakashi Technologies Private Limited zadržava sva prava i licence u i na Softver koji vam ovdje nisu izričito dodijeljeni.
Značke dostupnosti aplikacije su zaštitni znakovi odgovarajućih vlasnika.

MIKO SAŽETAK JEDNOGODIŠNJE OGRANIČENE GARANCIJE

Vaša kupovina dolazi sa jednogodišnjom ograničenom garancijom u SAD-u. Za potrošače koji su pokriveni zakonima ili propisima o zaštiti potrošača u svojoj zemlji kupovine ili, ako je drugačija, u zemlji u kojoj žive, pogodnosti koje daje ova garancija su pored svih prava i pravna sredstva propisana takvim zakonima i propisima o zaštiti potrošača. Garancija pokriva proizvodne greške. Ne pokriva zloupotrebu, izmjene, krađu, gubitak, neovlaštenu i/ili nerazumnu upotrebu ili normalno habanje. Tokom garantnog perioda, RN Chidakashi Technologies Private Limited će samo utvrditi kvar. Ako RN Chidakashi Technologies Private Limited utvrdi kvar, RN Chidakashi Technologies Private Limited po svom nahođenju će popraviti ili zamijeniti neispravan dio ili proizvod sličnim dijelom. Ovo ne utiče na vaša zakonska prava. Za sve detalje, sigurnosna ažuriranja ili podršku pogledajte miko.com/warranty
© 2021 RN Chidakashi Technologies Private Limited. Sva prava zadržana. Miko, Miko 3 i logotipi Miko i Miko 3 su registrovani ili na čekanju zaštitni znakovi kompanije RN Chidakashi Technologies Private Limited.
Stan br.4, parcela br. – 82, Stambh Tirth
RA Kidwai Road, Wadala West
Mumbai – 400031, Maharaštra, Indija
Dizajniran u Indiji. Napravljeno u kini.

PODRŠKA

www.miko.ai/support
Sačuvajte ove upute za buduću upotrebu, jer sadrže važne informacije. Za detalje o garanciji i ažuriranja regulatornih informacija, posjetite miko.ai/compliance.

OKOLIŠ

Radna temperatura: 0 ° C do 40 ° C (32 ° F do 104 ° F)
Temperatura skladištenja/transporta: 0°C do 50°C (32°F do 122°F)
IP ocjena: IP20 (Ne izlažite bilo kojem obliku tekućine/tečnosti/gasova)
Nizak vazdušni pritisak na velikoj nadmorskoj visini: 54KPa (visok: 5000m);
Korištenje Miko 3 u vrlo hladnim uvjetima moglo bi privremeno skratiti vijek trajanja baterije i uzrokovati da se robot isključi. Trajanje baterije će se vratiti u normalu kada vratite Miko 3 na višu temperaturu okoline. Korišćenje Miko 3 u veoma toplim uslovima može trajno skratiti životni vek baterije. Ne izlažite Miko 3 uslovima visoke temperature kao što su direktna sunčeva svetlost ili vruće unutrašnjosti automobila. Izbjegavajte korištenje Miko 3 u područjima s prašinom, prljavštinom ili tekućinama, jer mogu oštetiti ili ometati motore, zupčanike i senzore robota.

ODRŽAVANJE

Za najbolje rezultate koristite samo u zatvorenom prostoru. Nikada ne izlažite Miko 3 vodi. Miko 3 je napravljen bez dijelova koje korisnik može servisirati. Za optimalne performanse, održavajte Miko 3 i senzore čistima.

SIGURNOSNE INFORMACIJE

UPOZORENJE: Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do strujnog udara, drugih ozljeda ili oštećenja.
USB-C adapter za napajanje može se jako zagrijati tokom normalnog punjenja. Robot je u skladu sa ograničenjima temperature površine dostupnim korisniku definisanim Međunarodnim standardom za sigurnost opreme informacionih tehnologija (IEC60950-1). Međutim, čak i unutar ovih granica, dugotrajni kontakt s toplim površinama može uzrokovati nelagodu ili ozljedu. Da biste smanjili mogućnost pregrijavanja ili ozljeda uzrokovanih vrućinom:

  1. Uvek omogućite odgovarajuću ventilaciju oko adaptera za napajanje i budite oprezni pri rukovanju njime.
  2. Ne stavljajte adapter za struju ispod ćebeta, jastuka ili tijela kada je adapter spojen na bot i puni se.
  3. Budite posebno oprezni ako imate fizičko stanje koje utječe na vašu sposobnost otkrivanja topline prema tijelu.

Ne punite robota na mokrim mjestima kao što su umivaonik, kada ili tuš kabina i nemojte spajati ili odspajati kabel adaptera mokrim rukama.
Isključite USB-C adapter za napajanje ako postoji bilo koji od sljedećih uslova:

1. Preporučeni izlazni adapter: 15W snaga, 5V 3A
2. Vaš USB kabl se istrošio ili oštetio.
3. Utični dio adaptera ili adaptera je oštećen.
4. Adapter je izložen kiši, tečnosti ili prekomernoj vlazi.

IZJAVA FCC-a

Ovaj uređaj je u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Rad je podložan sljedeća dva uvjeta:
(1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.
Bilješka: Ova je oprema testirana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalni uređaj klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ova ograničenja su stvorena da pruže razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i ne koristi se u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikacijama. Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša ispraviti smetnje jednom od sljedećih mjera:

  • Preusmerite ili premestite prijemnu antenu.
  • Povećajte razdvajanje između opreme i prijemnika.
  • Spojite opremu u utičnicu na krugu koji se razlikuje od onog na koji je povezan prijemnik.
  • Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio / TV tehničaru.

Sve promjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje da koristi ovu opremu
Upozorenje:
Uređaj ne smije biti lociran niti raditi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.
Izloženost RF – Ovaj uređaj je odobren samo za upotrebu u mobilnoj aplikaciji. Najmanje 20 cm razmaka između uređaja i tijela korisnika mora se stalno održavati.
ODGOVORNA STRANA ZA FCC PITANJA:
RN Chidakashi Technologies Private Limited
Stan br. -4, parcela br. 82, Stambh Tirth,
RA Kidwai Road, Wadala West,
Mumbai - 400 031

IZJAVA O USKLAĐENOSTI CE

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtjevima evropskih direktiva. Za više detalja o usklađenosti posjetite miko.ai/compliance. Ovim RN Chidakashi Technologies Private Limited izjavljuje da je radio oprema tipa Miko 3 u skladu sa Direktivom 2014/53/EU. Kompletan tekst deklaracije EU dostupan je na sljedećoj internet adresi: miko.ai/compliance

RADIOFREKVENCIJSKI OPSEVI I SNAGA
WiFi frekvencijski opseg: 2.4 GHz – 5 GHz
WiFi maksimalna snaga odašiljanja: 20 mW
BLE frekvencijski opseg: 2.4 GHz – 2.483 GHz
BLE maksimalna snaga odašiljanja: 1.2 mW

WEEE
Simbol iznad znači da u skladu sa lokalnim zakonima i propisima, vaš proizvod treba odlagati odvojeno od kućnog otpada. Kada ovaj proizvod dostigne kraj životnog vijeka, odnesite ga na sabirno mjesto koje su odredile lokalne vlasti. Neka sabirna mjesta primaju proizvode besplatno. Odvojeno prikupljanje i recikliranje vašeg proizvoda u trenutku odlaganja pomoći će u očuvanju prirodnih resursa i osigurati da se reciklira na način koji štiti ljudsko zdravlje i okoliš. Sačuvajte ove upute za buduću upotrebu jer sadrže važne informacije. Za alternativne prijevode ovih uputa i ažuriranja regulatornih informacija, posjetite miko.com/compliance.

USKLAĐENOST SA ROHS
Ovaj proizvod je usklađen sa Direktivom 2011/65/EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju upotrebe određenih opasnih tvari

KAMERA / SENZOR UDALJENOSTI
Lagano obrišite senzore Miko 3 (koji se nalaze na prednjoj strani i na grudima) krpom koja ne ostavlja dlačice kako biste uklonili mrlje ili ostatke. Izbjegavajte svaki kontakt ili izlaganje koji bi mogao ogrebati sočiva. Svako oštećenje sočiva može ugroziti Miko 3 mogućnosti.

Dokumenti / Resursi

MIKO 3 EMK301 Automatska jedinica za obradu podataka [pdf] Uputstvo za upotrebu
EMK301, 2AS3S-EMK301, 2AS3SEMK301, EMK301, Automatska jedinica za obradu podataka, EMK301 Automatska jedinica za obradu podataka

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.