Korisnički priručnici, upute i vodiči za MIKO 3 proizvode.

Uputstvo za upotrebu MIKO 3 EMK301 automatske jedinice za obradu podataka

MIKO 3 EMK301 automatska jedinica za obradu podataka Korišćenjem Miko 3, prihvatate uslove i pravila koja se nalaze na miko.ai/terms, uključujući Miko politiku privatnosti. Oprez – Proizvod na električni pogon: Kao i kod svih električnih proizvoda, potrebno je pridržavati se mjera opreza prilikom rukovanja i upotrebe kako bi se spriječio strujni udar. Oprez - Bateriju treba puniti samo...