MIKO logo

MIKO 3 EMK301 automaattinen tietojenkäsittelyyksikkö

MIKO 3 EMK301 automaattinen tietojenkäsittelyyksikkö

Käyttämällä Miko 3:a hyväksyt osoitteesta löytyvät ehdot ja käytännöt miko.ai/terms, mukaan lukien Mikon tietosuojakäytäntö.

Varoitus - Sähkökäyttöinen tuote: Kuten kaikkien sähkötuotteiden kohdalla, käsittelyn ja käytön aikana on noudatettava varotoimia sähköiskun estämiseksi.
Varoitus- Vain aikuiset saavat ladata akun. Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan vääräntyyppiseen paristoon.

Varoitus pienistä osista

  • Miko 3:ssa ja lisävarusteissa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran pienille lapsille ja lemmikkieläimille. Pidä robotit ja lisävarusteet poissa alle 3-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
  • Jos robottisi on rikki, kerää kaikki osat välittömästi ja säilytä ne turvallisessa paikassa pienten lasten ulottumattomissa

Varoitus:
Luokan 1 lasertuote. Tämä luokka on silmien kannalta turvallinen kaikissa käyttöolosuhteissa. Luokan 1 laser on turvallinen käyttää kaikissa kohtuudella odotetuissa käyttöolosuhteissa; toisin sanoen ei odoteta, että suurinta sallittua altistumista (MPE) voidaan ylittää.

PARISTOTIEDOT

Älä yritä vaihtaa Miko-akkua itse – saatat vaurioittaa akkua, mikä voi aiheuttaa ylikuumenemisen, tulipalon ja vamman. Akun vaihtaminen vääräntyyppiseen paristoon voi mitätöidä suojatoiminnon. Mikon tai Mikon valtuutetun palveluntarjoajan tulee huoltaa tai kierrättää Mikon litiumioniakku, ja se on kierrätettävä tai hävitettävä erillään kotitalousjätteestä. Hävitä paristot paikallisten ympäristölakien ja -ohjeiden mukaisesti. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin voi aiheuttaa räjähdyksen.

TURVALLISUUS JA KÄSITTELY

Vältä vammoja tai vahinkoja lukemalla kaikki turvallisuustiedot ja käyttöohjeet. Älä yritä poistaa Miko 3:n kuorta vähentääksesi vaurioiden tai loukkaantumisriskiä. Älä yritä huoltaa Miko 3:a itse. Lähetä kaikki ei-rutiinihuoltokysymykset MIKOlle.

OHJELMISTO

Miko 3 muodostaa yhteyden Mikon kehittämiin ja tekijänoikeuden suojaamiin ohjelmistoihin. ©2021 RN Chidakashi Technologies Private Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Miko-logo ja Miko 3 -logo ovat RN Chidakashi Technologies Private Limitedin tavaramerkkejä. Kaikki muut tässä oppaassa mainitut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tietyt Tuotteisiin sisältyvän tai ladatun ohjelmiston osat sisältävät esineitä ja/tai suoritettavia tiedostoja, jotka on johdettu tekijänoikeudella suojatuista lähteistä ja jotka on lisensoitu RN Chidakashi Technologies Private Limitedille. RN Chidakashi Technologies Private Limited myöntää sinulle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän lisenssin käyttää sen Tuotteisiin sisältyvää ohjelmistoa ("Ohjelmisto") suoritettavassa muodossa, ainoastaan ​​tuotteisiin upotettuna ja vain ei-kaupalliseen käyttöön. Et saa kopioida tai muokata ohjelmistoa. Hyväksyt, että ohjelmisto sisältää RN Chidakashi Technologies Private Limitedin liikesalaisuuksia. Tällaisten liikesalaisuuksien suojelemiseksi sitoudut olemaan purkamatta, purkamatta tai kääntämättä takaisin laiteohjelmistoa etkä anna kenenkään kolmannen osapuolen tehdä niin, paitsi jos tällaiset rajoitukset ovat lain kiellettyjä. RN Chidakashi Technologies Private Limited pidättää kaikki Ohjelmistoon liittyvät oikeudet ja lisenssit, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty sinulle tässä kohdassa.
Sovellusten saatavuusmerkit ovat vastaavien omistajien tavaramerkkejä.

MIKO YHDEN VUODEN RAJOITETTU TAKUU YHTEENVETO

Ostollasi on yhden vuoden rajoitettu takuu Yhdysvalloissa. Kuluttajille, jotka kuuluvat ostomaansa tai, jos eri, asuinmaansa, kuluttajansuojalakien tai -määräysten piiriin, tämän takuun tarjoamat edut ovat kaiken lisäksi. tällaisten kuluttajansuojalakien ja -määräysten mukaiset oikeudet ja oikeussuojakeinot. Takuu kattaa valmistusvirheet. Se ei kata väärinkäyttöä, muuntamista, varkautta, katoamista, luvatonta ja/tai kohtuutonta käyttöä tai normaalia kulumista. Takuuaikana RN Chidakashi Technologies Private Limited määrittää vian yksin. Jos RN Chidakashi Technologies Private Limited havaitsee vian, RN Chidakashi Technologies Private Limited korjaa tai vaihtaa viallisen osan tai tuotteen vastaavaan osaan oman harkintansa mukaan. Tämä ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi. Katso tarkemmat tiedot, turvallisuuspäivitykset tai tuki osoitteesta miko.com/warranty
© 2021 RN Chidakashi Technologies Private Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Miko, Miko 3 ja Miko ja Miko 3 -logot ovat RN Chidakashi Technologies Private Limitedin rekisteröityjä tai vireillä olevia tavaramerkkejä.
Asunto nro 4, tontti nro 82, Stambh Tirth
RA Kidwai Road, Wadala West
Mumbai – 400031, Maharashtra, Intia
Suunniteltu Intiassa. Valmistettu Kiinassa.

TUKI

www.miko.ai/support
Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten, sillä ne sisältävät tärkeitä tietoja. Takuutiedot ja säännöstenmukaiset tiedot löytyvät osoitteesta miko.ai/compliance.

YMPÄRISTÖ

Käyttölämpötila: 0 ° C - 40 ° C (32 ° F - 104 ° F)
Varastointi-/kuljetuslämpötila: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
IP-luokitus: IP20 (älä altista minkäänlaisille nesteille/nesteille/kaasuille)
Matala ilmanpaine korkealla Korkeus: 54 KPa (korkea: 5000 m);
Miko 3:n käyttäminen erittäin kylmissä olosuhteissa voi tilapäisesti lyhentää akun käyttöikää ja saada robotin sammumaan. Akun kesto palautuu normaaliksi, kun Miko 3 palautetaan korkeampaan ympäristön lämpötilaan. Miko 3:n käyttö erittäin kuumissa olosuhteissa voi lyhentää akun käyttöikää pysyvästi. Älä altista Miko 3:a korkeille lämpötiloille, kuten suoralle auringonvalolle tai kuumalle auton sisälle. Vältä Miko 3:n käyttöä paikoissa, joissa on pölyä, likaa tai nesteitä, koska ne voivat vahingoittaa tai haitata robotin moottoreita, vaihteita ja antureita.

HOITO

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi käytä vain sisätiloissa. Älä koskaan altista Miko 3:a vedelle. Miko 3 on rakennettu ilman käyttäjän huollettavia osia. Optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi pidä Miko 3 ja anturit puhtaina.

TURVALLISUUSTIETO

VAROITUS: Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, muun vamman tai vaurion.
USB-C-virtalähde voi lämmetä hyvin normaalin latauksen aikana. Robotti noudattaa kansainvälisen tietotekniikan laitteiden turvallisuusstandardin (IEC60950-1) määrittelemiä käyttäjän käytettävissä olevia pintalämpötilarajoja. Kuitenkin jopa näissä rajoissa pitkäaikainen kosketus lämpimien pintojen kanssa voi aiheuttaa epämukavuutta tai vammoja. Vähentääksesi ylikuumenemisen tai kuumuuteen liittyvien vammojen mahdollisuutta:

  1. Varmista aina riittävä tuuletus verkkolaitteen ympärillä ja ole varovainen käsitellessäsi sitä.
  2. Älä aseta virtalähdettä peiton, tyynyn tai vartalon alle, kun sovitin on kytketty bottiin ja latautuu.
  3. Ole erityisen varovainen, jos sinulla on fyysinen tila, joka vaikuttaa kykyysi havaita lämpöä kehoa vasten.

Älä lataa robottia märissä paikoissa, kuten pesualtaan, kylpyammeen tai suihkukaapin lähellä, äläkä liitä tai irrota sovitinkaapelia märin käsin.
Irrota USB-C-virtalähde, jos jokin seuraavista tilanteista ilmenee:

1. Suositeltu sovittimen teho: 15 W teho, 5 V 3 A
2. USB-kaapeli rispaantuu tai vaurioituu.
3. Sovittimen tai sovittimen pistokeosa on vaurioitunut.
4. Sovitin on alttiina sateelle, nesteelle tai liialliselle kosteudelle.

FCC: N LAUSUMA

Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Toimintaa koskevat seuraavat kaksi ehtoa:
(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.
Huomautus: Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalilaitteiden rajoja FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä asuinrakennuksissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestinnälle. Ei ole kuitenkaan takeita siitä, että häiriöitä ei esiinny tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan määrittää sammuttamalla ja käynnistämällä laite, käyttäjää kannustetaan yrittämään korjata häiriö jollakin seuraavista tavoista:

  • Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä sitä uudelleen.
  • Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
  • Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin vastaanotin.
  • Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- / TV-teknikolta.

Muutokset tai muunnelmat, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta
Varoitus:
Laitetta ei saa sijoittaa tai käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.
RF-altistus – Tämä laite on valtuutettu käytettäväksi vain mobiilisovelluksessa. Laitteen ja käyttäjän kehon välisestä etäisyydestä tulee aina olla vähintään 20 cm.
VASTUULLISUUS FCC-ASIOISSA:
RN Chidakashi Technologies Private Limited
Asunto nro -4, tontti nro 82, Stambh Tirth,
RA Kidwai Road, Wadala West,
Mumbai - 400 031

CE -VAATIMUSTENMUKAISUUSLAUSUMA

Tämä tuote täyttää EU-direktiivien vaatimukset. Lisätietoja vaatimustenmukaisuudesta on osoitteessa miko.ai/compliance. Täten RN Chidakashi Technologies Private Limited vakuuttaa, että radiolaitetyyppi Miko 3 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-julistuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta Internet-osoitteesta: miko.ai/compliance

RADIATAAJUUSKAISTAT JA TEHO
WiFi-taajuusalue: 2.4 GHz – 5 GHz
WiFi maksimilähetysteho: 20 mW
BLE-taajuusalue: 2.4 GHz – 2.483 GHz
BLE:n suurin lähetysteho: 1.2 mW

WEEE
Yllä oleva symboli tarkoittaa, että paikallisten lakien ja määräysten mukaan tuotteesi tulee hävittää erillään kotitalousjätteestä. Kun tämä tuote saavuttaa käyttöikänsä lopussa, vie se paikallisten viranomaisten osoittamaan keräyspisteeseen. Jotkut keräyspisteet vastaanottavat tuotteita ilmaiseksi. Tuotteesi erillinen keräys ja kierrätys hävittämisen yhteydessä auttaa säästämään luonnonvaroja ja varmistamaan, että se kierrätetään tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten, sillä ne sisältävät tärkeitä tietoja. Näiden ohjeiden vaihtoehtoiset käännökset ja säädöstenmukaisten tietojen päivitykset ovat osoitteessa miko.com/compliance.

RoHS-VAATIMUSTENMUKAISUUS
Tämä tuote on tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta 2011. kesäkuuta 65 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 8/2011/EU mukainen.

KAMERA / ETÄISYYSANTURI
Pyyhi kevyesti Miko 3:n anturit (sijaitsevat etupuolella ja rinnassa) nukkaamattomalla liinalla poistaaksesi mahdolliset tahrat tai roskat. Vältä kosketusta tai altistumista, joka saattaa naarmuttaa linssejä. Kaikki linssien vauriot voivat heikentää Miko 3:n ominaisuuksia.

Asiakirjat / Resurssit

MIKO 3 EMK301 automaattinen tietojenkäsittelyyksikkö [pdf] Käyttöopas
EMK301, 2AS3S-EMK301, 2AS3SEMK301, EMK301, automaattinen tietojenkäsittelyyksikkö, EMK301 automaattinen tietojenkäsittelyyksikkö

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.