Sigla MIKO

Unitate automată de procesare a datelor MIKO 3 EMK301

Unitate automată de procesare a datelor MIKO 3 EMK301

Folosind Miko 3, sunteți de acord cu termenii și politicile găsite la miko.ai/terms, inclusiv Politica de confidențialitate Miko.

Prudență - Produs acționat electric: Ca și în cazul tuturor produselor electrice, trebuie respectate măsurile de precauție în timpul manipulării și utilizării pentru a preveni șocurile electrice.
Prudență- Bateria trebuie încărcată numai de adulți. Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu una de tip incorect.

Avertisment pentru piese mici

  • Miko 3 și accesoriile au piese mici conținute în ele care pot prezenta un pericol de sufocare pentru copiii mici și animalele de companie. Păstrați roboții și accesoriile departe de copiii sub 3 ani.
  • Dacă robotul dvs. este stricat, adunați imediat toate piesele și depozitați-le într-un loc sigur, departe de copiii mici

Avertisment:
Produs laser clasa 1. Această clasă este sigură pentru ochi în toate condițiile de funcționare. Un laser Clasa 1 este sigur pentru utilizare în toate condițiile de utilizare anticipate în mod rezonabil; cu alte cuvinte, nu este de așteptat ca expunerea maximă admisibilă (MPE) să poată fi depășită.

INFORMAȚII PRIVIND BATERIA

Nu încercați să înlocuiți singur bateria Miko — puteți deteriora bateria, ceea ce ar putea cauza supraîncălzire, incendiu și vătămare. Înlocuirea unei baterii cu un tip incorect poate anula o garanție. Bateria litiu-ion din Miko trebuie să fie întreținută sau reciclată de Miko sau de un furnizor de servicii autorizat de Miko și trebuie reciclată sau eliminată separat de deșeurile menajere. Aruncați bateriile în conformitate cu legile și ghidurile locale de mediu. Aruncarea bateriei în foc sau într-un cuptor încins poate duce la o explozie.

SIGURANȚĂ ȘI MANIPULARE

Pentru a evita rănirea sau vătămarea, vă rugăm să citiți toate informațiile de siguranță și instrucțiunile de utilizare. Pentru a reduce riscul de deteriorare sau rănire, nu încercați să îndepărtați carcasa lui Miko 3. Nu încercați să reparați singur Miko 3. Vă rugăm să trimiteți la MIKO toate întrebările de service non-rutină.

SOFTWARE

Miko 3 se conectează cu software-ul proprietar dezvoltat și protejat prin drepturi de autor de Miko. ©2021 RN Chidakashi Technologies Private Limited. Toate drepturile rezervate. Sigla Miko și sigla Miko 3 sunt mărci comerciale ale RN Chidakashi Technologies Private Limited. Toate celelalte mărci comerciale menționate în acest ghid sunt proprietatea deținătorilor respectivi. Anumite părți ale software-ului inclus sau descărcat în Produse conțin obiecte și/sau executabile derivate din surse protejate prin drepturi de autor și licențiate către RN Chidakashi Technologies Private Limited. RN Chidakashi Technologies Private Limited vă acordă o licență neexclusivă, netransferabilă pentru a utiliza software-ul său proprietar inclus în Produse („Software”), în formă executabilă, numai așa cum este încorporat în Produse și exclusiv pentru uzul dumneavoastră necomercial. Nu puteți copia sau modifica Software-ul. Recunoașteți că Software-ul conține secrete comerciale ale RN Chidakashi Technologies Private Limited. Pentru a proteja astfel de secrete comerciale, sunteți de acord să nu dezasamblați, să decompilați sau să nu faceți inginerie inversă a firmware-ului și nici să nu permiteți niciunei terțe părți să facă acest lucru, cu excepția cazului în care astfel de restricții sunt interzise de lege. RN Chidakashi Technologies Private Limited își rezervă toate drepturile și licențele în și asupra Software-ului care nu ți-au fost acordate în mod expres aici.
Insignele de disponibilitate a aplicațiilor sunt mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.

REZUMATUL GARANȚIEI LIMITATE DE UN AN MIKO

Achiziția dvs. vine cu o garanție limitată de un an în SUA. Pentru consumatorii care sunt acoperiți de legile sau reglementările privind protecția consumatorilor din țara lor de cumpărare sau, dacă sunt diferite, din țara lor de reședință, beneficiile conferite de această garanție se adaugă tuturor drepturile și căile de atac oferite de astfel de legi și reglementări privind protecția consumatorilor. Garanția acoperă defectele de fabricație. Nu acoperă abuzul, modificarea, furtul, pierderea, utilizarea neautorizată și/sau nerezonabilă sau uzura normală. În timpul perioadei de garanție, RN Chidakashi Technologies Private Limited va stabili unicul defect. Dacă RN Chidakashi Technologies Private Limited determină un defect, RN Chidakashi Technologies Private Limited va repara sau înlocui piesa sau produsul defecte, la discreția sa, cu o piesă comparabilă. Acest lucru nu afectează drepturile dumneavoastră statutare. Pentru detalii complete, actualizări de siguranță sau asistență, accesați miko.com/warranty
© 2021 RN Chidakashi Technologies Private Limited. Toate drepturile rezervate. Miko, Miko 3 și siglele Miko și Miko 3 sunt mărci comerciale înregistrate sau în așteptare ale RN Chidakashi Technologies Private Limited.
Apartamentul nr. 4, parcela nr. 82, Stambh Tirth
RA Kidwai Road, Wadala West
Mumbai – 400031, Maharashtra, India
Proiectat în India. Fabricate în China.

SUPORT

www.miko.ai/support
Păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe viitoare, deoarece conțin informații importante. Pentru detalii despre garanție și actualizări ale informațiilor de reglementare, vizitați miko.ai/compliance.

MEDIUL

Temperatura de funcționare: 0 ° C până la 40 ° C (32 ° F până la 104 ° F)
Temperatura de depozitare/transport: 0°C până la 50°C (32°F până la 122°F)
Rating IP: IP20 (Nu expuneți la nicio formă de lichide/fluide/gaze)
Presiune scăzută a aerului la altitudine mare: 54KPa (înaltă: 5000m);
Utilizarea Miko 3 în condiții foarte reci ar putea scurta temporar durata de viață a bateriei și poate cauza oprirea robotului. Durata de viață a bateriei va reveni la normal atunci când aduceți Miko 3 înapoi la temperaturi ambientale mai ridicate. Utilizarea Miko 3 în condiții foarte calde ar putea scurta permanent durata de viață a bateriei. Nu expuneți Miko 3 la condiții de temperatură ridicată, cum ar fi lumina directă a soarelui sau interiorul fierbinte al mașinii. Evitați utilizarea Miko 3 în zone cu praf, murdărie sau lichide, deoarece acestea ar putea deteriora sau împiedica motoarele, angrenajele și senzorii robotului.

ÎNTREȚINERE

Pentru cele mai bune rezultate, utilizați numai în interior. Nu expuneți niciodată Miko 3 la apă. Miko 3 este construit fără piese reparabile de către utilizator. Pentru o performanță optimă, păstrați Miko 3 și senzorii curați.

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

AVERTISMENT: Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la electrocutare, alte vătămări sau daune.
Adaptorul de alimentare USB-C poate deveni foarte cald în timpul încărcării normale. Robotul respectă limitele de temperatură ale suprafeței accesibile utilizatorului definite de Standardul internațional pentru siguranța echipamentelor de tehnologie a informației (IEC60950-1). Cu toate acestea, chiar și în aceste limite, contactul susținut cu suprafețele calde pentru perioade lungi de timp poate provoca disconfort sau răni. Pentru a reduce posibilitatea supraîncălzirii sau a leziunilor cauzate de căldură:

  1. Permiteți întotdeauna o ventilație adecvată în jurul adaptorului de alimentare și aveți grijă când îl manipulați.
  2. Nu așezați adaptorul de alimentare sub o pătură, o pernă sau sub corp când adaptorul este conectat la robot și se încarcă.
  3. Aveți grijă deosebită dacă aveți o condiție fizică care vă afectează capacitatea de a detecta căldura împotriva corpului.

Nu încărcați robotul în locuri umede, cum ar fi lângă chiuvetă, cadă sau cabină de duș și nu conectați sau deconectați cablul adaptorului cu mâinile ude.
Deconectați adaptorul de alimentare USB-C dacă există oricare dintre următoarele condiții:

1. Ieșire recomandată pentru adaptor: 15W putere, 5V 3A
2. Cablul dumneavoastră USB se uzează sau se deteriorează.
3. Partea de ștecher a adaptorului sau adaptorului a fost deteriorată.
4. Adaptorul este expus la ploaie, lichid sau umiditate excesivă.

DECLARAȚIE FCC

Acest dispozitiv respectă partea 15 din regulile FCC. Operarea este supusă următoarelor două condiții:
(1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.
Notă: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasa B, în conformitate cu partea 15 din regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu se vor produce interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției de radio sau televiziune, care poate fi determinată prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele printr-una dintre următoarele măsuri:

  • Reorientați sau relocați antena de recepție.
  • Măriți distanța dintre echipament și receptor.
  • Conectați echipamentul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
  • Consultați dealerul sau un tehnician radio / TV experimentat pentru ajutor.

Orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza acest echipament.
Avertisment:
Dispozitivul nu trebuie amplasat sau să funcționeze împreună cu nicio altă antenă sau emițător.
Expunere la RF – Acest dispozitiv este autorizat numai pentru utilizare într-o aplicație mobilă. Cel puțin 20 cm din distanța de separare dintre dispozitiv și corpul utilizatorului trebuie menținută în orice moment.
PARTEA RESPONSABILĂ PENTRU PROBLEME FCC:
RN Chidakashi Technologies Private Limited
Apartament nr. -4, parcela nr. 82, Stambh Tirth,
RA Kidwai Road, Wadala West,
Mumbai - 400 031

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

Acest produs respectă cerințele directivelor europene. Pentru mai multe detalii despre conformitate, vizitați miko.ai/compliance. Prin prezenta, RN Chidakashi Technologies Private Limited declară că echipamentul radio de tip Miko 3 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE este disponibil la următoarea adresă de internet: miko.ai/compliance

BANDE DE RADIOFRECvenTA SI PUTERE
Banda de frecvență WiFi: 2.4 GHz – 5 GHz
Puterea maximă de transmisie WiFi: 20 mW
Banda de frecvență BLE: 2.4 GHz – 2.483 GHz
Puterea maximă de transmisie BLE: 1.2 mW

DEEE
Simbolul de mai sus înseamnă că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dumneavoastră trebuie aruncat separat de deșeurile menajere. Când acest produs ajunge la sfârșitul duratei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Unele puncte de colectare acceptă produse gratuit. Colectarea separată și reciclarea produsului dvs. în momentul aruncării va ajuta la conservarea resurselor naturale și vă va asigura că acesta este reciclat într-un mod care protejează sănătatea umană și mediul. Păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe viitoare, deoarece conțin informații importante. Pentru traduceri alternative ale acestor instrucțiuni și actualizări ale informațiilor de reglementare, vizitați miko.com/compliance.

CONFORMITATE RoHS
Acest produs este în conformitate cu Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase.

CAMERA / SENSOR DE DISTANTA
Ștergeți ușor senzorii Miko 3 (aflați pe fața frontală și pe piept) cu o cârpă fără scame pentru a îndepărta orice pete sau resturi. Evitați orice contact sau expunere care ar putea zgâria lentilele. Orice deteriorare a lentilelor are potențialul de a afecta capacitățile lui Miko 3.

Documente/Resurse

Unitate automată de procesare a datelor MIKO 3 EMK301 [pdf] Ghidul utilizatorului
EMK301, 2AS3S-EMK301, 2AS3SEMK301, EMK301, Unitate de procesare automată a datelor, Unitate de prelucrare automată a datelor EMK301

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.