MIKO logó

MIKO 3 EMK301 automatikus adatfeldolgozó egység

MIKO 3 EMK301 automatikus adatfeldolgozó egység

A Miko 3 használatával Ön elfogadja a webhelyen található feltételeket és szabályzatokat miko.ai/terms, beleértve a Miko adatvédelmi szabályzatát is.

Vigyázat - Elektromosan működtetett termék: Mint minden elektromos terméknél, a kezelés és a használat során az áramütés elkerülése érdekében óvintézkedéseket kell betartani.
Vigyázat- Az akkumulátort csak felnőtt töltheti. Robbanásveszély, ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cserélik.

Figyelmeztetés kis alkatrészekre

  • A Miko 3 és tartozékai apró alkatrészeket tartalmaznak, amelyek fulladásveszélyt jelenthetnek kisgyermekek és háziállatok számára. Tartsa távol robotjait és tartozékait 3 év alatti gyermekektől.
  • Ha a robot elromlik, azonnal szedje össze az összes alkatrészt, és tárolja biztonságos helyen, kisgyermekektől elzárva

Figyelmeztetés:
1. osztályú lézertermék. Ez az osztály minden működési körülmény között szembiztos. Az 1. osztályú lézer biztonságosan használható minden ésszerűen várható használati körülmény között; más szóval, nem várható, hogy a megengedett legnagyobb expozíciót (MPE) túllépjék.

ELEMEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Ne próbálja meg saját kezűleg cserélni a Miko akkumulátort – megsérülhet az akkumulátor, ami túlmelegedést, tüzet és sérülést okozhat. Az akkumulátor nem megfelelő típusúra cseréje meghiúsíthatja a biztosítékot. A Miko lítium-ion akkumulátorát a Miko-nak vagy a Miko hivatalos szolgáltatójának kell javítania vagy újrahasznosítania, és azt a háztartási hulladéktól elkülönítve kell újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani. Az akkumulátorokat a helyi környezetvédelmi törvények és irányelvek szerint semmisítse meg. Ha az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe dobja, az robbanást okozhat.

BIZTONSÁG ÉS KEZELÉS

A sérülések és károk elkerülése érdekében kérjük, olvassa el az összes biztonsági információt és használati utasítást. A károsodás vagy sérülés kockázatának csökkentése érdekében ne próbálja meg eltávolítani a Miko 3 héját. Ne próbálja meg egyedül megjavítani a Miko 3-at. Kérjük, forduljon a MIKO-hoz minden nem rutinszerű szolgáltatási kérdéssel.

SOFTWARE

A Miko 3 kapcsolódik a Miko által kifejlesztett és szerzői jogvédelem alatt álló, védett szoftverekhez. ©2021 RN Chidakashi Technologies Private Limited. Minden jog fenntartva. A Miko logó és a Miko 3 logó az RN Chidakashi Technologies Private Limited védjegyei. Az útmutatóban említett összes többi védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdona. A Termékekhez mellékelt vagy letöltött szoftver bizonyos részei olyan objektumokat és/vagy végrehajtható fájlokat tartalmaznak, amelyek szerzői joggal védett forrásokból származnak, és amelyeket az RN Chidakashi Technologies Private Limited licencelt. Az RN Chidakashi Technologies Private Limited nem kizárólagos, nem átruházható licencet ad Önnek a Termékekben található saját szoftverének (a „Szoftver”) futtatható formában történő használatára, kizárólag a Termékekbe beágyazott formában, és kizárólag az Ön nem kereskedelmi célú felhasználására. Nem másolhatja vagy módosíthatja a Szoftvert. Ön tudomásul veszi, hogy a Szoftver az RN Chidakashi Technologies Private Limited üzleti titkait tartalmazza. Az ilyen üzleti titkok védelme érdekében Ön vállalja, hogy nem szedi szét, nem fordítja vissza vagy nem fejti vissza a firmware-t, és nem engedélyezi ezt harmadik félnek, kivéve, ha az ilyen korlátozásokat törvény tiltja. Az RN Chidakashi Technologies Private Limited fenntart minden olyan jogot és licencet a Szoftverrel kapcsolatban, amelyet az alábbiakban kifejezetten nem biztosítottak Önnek.
Az alkalmazások elérhetőségi jelvényei a megfelelő tulajdonosok védjegyei.

MIKO EGYÉV KORLÁTOZOTT GARANCIA ÖSSZEFOGLALÓ

A vásárlásra egy év korlátozott jótállás vonatkozik az Egyesült Államokban Azon fogyasztók számára, akikre a vásárlás helye szerinti ország, vagy ha ettől eltérő, a lakóhelyük szerinti ország fogyasztóvédelmi törvényei vagy szabályozásai vonatkoznak, a jelen garancia által biztosított előnyök az összes az ilyen fogyasztóvédelmi törvények és rendelkezések által biztosított jogok és jogorvoslatok. A garancia a gyártási hibákra terjed ki. Nem terjed ki a visszaélésre, megváltoztatásra, lopásra, elvesztésre, jogosulatlan és/vagy indokolatlan használatra vagy normál kopásra. A jótállási időszak alatt az RN Chidakashi Technologies Private Limited egyedül állapítja meg a hibát. Ha az RN Chidakashi Technologies Private Limited hibát állapít meg, az RN Chidakashi Technologies Private Limited saját belátása szerint megjavítja vagy kicseréli a hibás alkatrészt vagy terméket egy hasonló alkatrészre. Ez nem érinti az Ön törvényes jogait. További részletekért, biztonsági frissítésekért vagy támogatásért látogasson el a miko.com/warranty weboldalra
© 2021 RN Chidakashi Technologies Private Limited. Minden jog fenntartva. A Miko, Miko 3, valamint a Miko és Miko 3 logók az RN Chidakashi Technologies Private Limited bejegyzett vagy függőben lévő védjegyei.
4. számú lakás, 82. számú telek, Stambh Tirth
RA Kidwai Road, Wadala West
Mumbai – 400031, Maharashtra, India
Indiában tervezték. Kínában készült.

Támogatja a

www.miko.ai/support
Őrizze meg ezeket az utasításokat, mert fontos információkat tartalmaznak. A garanciális részletekért és a szabályozási információk frissítéséért keresse fel a miko.ai/compliance webhelyet.

KÖRNYEZET

Működési hőmérséklet: 0 ° C és 40 ° C (32 ° F és 104 ° F)
Tárolási/szállítási hőmérséklet: 0°C és 50°C között (32°F és 122°F között)
IP-besorolás: IP20 (ne tegye ki semmilyen folyadéknak/folyadéknak/gáznak)
Alacsony légnyomás nagy magasságban: 54KPa (magas: 5000m);
A Miko 3 használata nagyon hideg körülmények között átmenetileg lerövidítheti az akkumulátor élettartamát, és a robot kikapcsolását okozhatja. Az akkumulátor élettartama visszaáll a normál értékre, ha a Miko 3-at visszaállítja magasabb környezeti hőmérsékletre. A Miko 3 használata nagyon meleg körülmények között tartósan lerövidítheti az akkumulátor élettartamát. Ne tegye ki a Miko 3-at magas hőmérsékleti hatásoknak, például közvetlen napfénynek vagy forró autóbelsőnek. Kerülje a Miko 3 használatát poros, koszos vagy folyadékos területeken, mert ezek károsíthatják vagy akadályozhatják a robot motorjait, fogaskerekeit és érzékelőit.

KARBANTARTÁS

A legjobb eredmény érdekében csak beltérben használja. Soha ne tegye ki a Miko 3-at víznek. A Miko 3 a felhasználó által javítható alkatrészek nélkül készült. Az optimális teljesítmény érdekében tartsa tisztán a Miko 3-at és az érzékelőket.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

FIGYELMEZTETÉS: Ezen utasítások be nem tartása áramütést, egyéb sérülést vagy károsodást okozhat.
Az USB-C hálózati adapter nagyon felmelegedhet normál töltés közben. A robot megfelel az információtechnológiai berendezések biztonságára vonatkozó nemzetközi szabvány (IEC60950-1) által meghatározott, felhasználó által elérhető felületi hőmérsékleti határértékeknek. Azonban még ezeken a határokon belül is kellemetlen érzést vagy sérülést okozhat a meleg felületekkel való hosszan tartó érintkezés. A túlmelegedés vagy a hő okozta sérülések kockázatának csökkentése érdekében:

  1. Mindig biztosítson megfelelő szellőzést a hálózati adapter körül, és óvatosan kezelje azt.
  2. Ne helyezze a hálózati adaptert takaró, párna vagy teste alá, amikor az adapter csatlakoztatva van a bothoz és töltődik.
  3. Különös elővigyázatossággal járjon el, ha olyan fizikai állapota van, amely befolyásolja a testével szembeni hő érzékelési képességét.

Ne töltse a robotot nedves helyen, például mosdó, fürdőkád vagy zuhanyfülke közelében, és ne csatlakoztassa vagy húzza ki az adapterkábelt nedves kézzel.
Húzza ki az USB-C hálózati adaptert, ha az alábbi feltételek bármelyike ​​fennáll:

1. Javasolt adapterkimenet: 15W teljesítmény, 5V 3A
2. Az USB-kábel elkopott vagy megsérül.
3. Az adapter vagy az adapter csatlakozó része megsérült.
4. Az adapter esőnek, folyadéknak vagy túlzott nedvességnek van kitéve.

FCC NYILATKOZAT

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött:
(1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.
Jegyzet: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az B. osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC szabályok 15. része alapján. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen lakóhelyiségekben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy interferencia nem fordul elő egy adott telepítésnél. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió vagy televízió vételében, amelyet a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet meghatározni, a felhasználót arra ösztönzik, hogy próbálja meg kijavítani az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével:

  • Helyezze át vagy helyezze át a vevőantennát.
  • Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
  • Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkör aljzatához, amely eltér a vevőtől.
  • Kérjen segítséget a márkakereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió / televíziós technikustól.

Bármilyen változtatás vagy módosítás, amelyet a megfelelőségért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.
Figyelmeztetés:
A készülék nem helyezhető el más antennával vagy adóval együtt, és nem működhet együtt.
RF expozíció – Ez az eszköz csak mobilalkalmazásban használható. A készülék és a felhasználó teste közötti távolságból legalább 20 cm-t mindig be kell tartani.
FCC-ÜGYEKÉRT FELELŐS FÉL:
RN Chidakashi Technologies Private Limited
-4. számú lakás, 82. telek, Stambh Tirth,
RA Kidwai Road, Wadala West,
Mumbai - 400 031

CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ez a termék megfelel az európai irányelvek követelményeinek. A megfelelőséggel kapcsolatos további részletekért látogasson el a miko.ai/compliance webhelyre. Az RN Chidakashi Technologies Private Limited ezennel kijelenti, hogy a Miko 3 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetes címen érhető el: miko.ai/compliance

RÁDIÓFREKVENCIA SÁVOK ÉS TELJESÍTMÉNY
WiFi frekvenciasáv: 2.4 GHz – 5 GHz
WiFi maximális adási teljesítmény: 20 mW
BLE frekvenciasáv: 2.4 GHz – 2.483 GHz
BLE maximális adóteljesítmény: 1.2 mW

WEEE
A fenti szimbólum azt jelenti, hogy a helyi törvények és előírások szerint a terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Amikor ez a termék eléri élettartama végét, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyre. Egyes gyűjtőhelyek ingyenesen fogadják a termékeket. A termék elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása az ártalmatlanításkor segít megőrizni a természeti erőforrásokat, és biztosítja, hogy az újrahasznosításra az emberi egészség és a környezet védelme érdekében kerüljön sor. Őrizze meg ezeket az utasításokat, mert fontos információkat tartalmaznak. Ezen utasítások alternatív fordításaiért és a szabályozási információk frissítéseiért látogasson el a következő oldalra miko.com/compliance.

RoHS-MEGFELELÉS
Ez a termék megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 65-i, egyes veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló 8/2011/EU irányelvének.

KAMERA / TÁVOLSÁGSZENzor
Finoman törölje le a Miko 3 érzékelőit (az elülső oldalon és a mellkason található) egy szöszmentes ruhával, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket és a törmeléket. Kerüljön minden olyan érintkezést vagy expozíciót, amely megkarcolhatja a lencséket. Az objektívek bármilyen sérülése ronthatja a Miko 3 képességeit.

Dokumentumok / Források

MIKO 3 EMK301 automatikus adatfeldolgozó egység [pdf] Felhasználói kézikönyv
EMK301, 2AS3S-EMK301, 2AS3SEMK301, EMK301, Automatikus adatfeldolgozó egység, EMK301 automatikus adatfeldolgozó egység

Véleménye fontos számunkra!

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.