MIKO logo

MIKO 3 EMK301 Automatisk databehandlingsenhed

MIKO 3 EMK301 Automatisk databehandlingsenhed

Ved at bruge Miko 3 accepterer du de vilkår og politikker, der findes på miko.ai/terms, herunder Mikos privatlivspolitik.

Advarsel - Elektrisk drevet produkt: Som med alle elektriske produkter skal forholdsregler overholdes under håndtering og brug for at forhindre elektrisk stød.
Advarsel- Batteriet bør kun oplades af voksne. Risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.

Advarsel om små dele

  • Miko 3 og tilbehør har små dele, som kan udgøre en kvælningsfare for små børn og kæledyr. Hold dine robotter og tilbehør væk fra børn under 3 år.
  • Hvis din robot er gået i stykker, skal du straks samle alle dele og opbevare dem et sikkert sted væk fra små børn

Advarsel:
Klasse 1 laserprodukt. Denne klasse er øjensikker under alle driftsforhold. En Klasse1-laser er sikker at bruge under alle rimeligt forventede brugsforhold; det forventes med andre ord ikke, at den maksimalt tilladte eksponering (MPE) kan overskrides.

BATTERIINFORMATION

Forsøg ikke selv at udskifte Miko-batteriet – du kan beskadige batteriet, hvilket kan forårsage overophedning, brand og personskade. Udskiftning af et batteri med en forkert type kan omgå en sikkerhedsforanstaltning. Lithium-ion-batteriet i din Miko skal serviceres eller genbruges af Miko eller en autoriseret serviceudbyder af Miko og skal genbruges eller bortskaffes separat fra husholdningsaffald. Bortskaf batterier i henhold til dine lokale miljølove og retningslinjer. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn kan resultere i en eksplosion.

SIKKERHED OG HÅNDTERING

For at undgå personskade skal du læse alle sikkerhedsoplysninger og betjeningsvejledninger. For at reducere risikoen for beskadigelse eller tilskadekomst må du ikke forsøge at fjerne Miko 3's skal. Forsøg ikke selv at servicere Miko 3. Henvend venligst alle ikke-rutinemæssige servicespørgsmål til MIKO.

SOFTWARE

Miko 3 forbinder med proprietær software udviklet og ophavsretligt beskyttet af Miko. ©2021 RN Chidakashi Technologies Private Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Miko-logoet og Miko 3-logoet er varemærker tilhørende RN Chidakashi Technologies Private Limited. Alle andre varemærker nævnt i denne vejledning tilhører deres respektive ejere. Visse dele af softwaren inkluderet eller downloadet til produkterne indeholder objekter og/eller eksekverbare filer, der stammer fra ophavsretligt beskyttede kilder og er licenseret til RN Chidakashi Technologies Private Limited. RN Chidakashi Technologies Private Limited giver dig en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar licens til at bruge dens proprietære software inkluderet i Produkterne ("Softwaren") i eksekverbar form, udelukkende som indlejret i Produkterne, og udelukkende til din ikke-kommercielle brug. Du må ikke kopiere eller ændre softwaren. Du anerkender, at softwaren indeholder forretningshemmeligheder tilhørende RN Chidakashi Technologies Private Limited. For at beskytte sådanne forretningshemmeligheder accepterer du ikke at adskille, dekompilere eller reverse engineering af firmwaren eller tillade nogen tredjepart at gøre det, undtagen i det omfang sådanne begrænsninger er forbudt ved lov. RN Chidakashi Technologies Private Limited forbeholder sig alle rettigheder og licenser til og til softwaren, som ikke udtrykkeligt er givet dig her under.
App-tilgængelighedsmærker er varemærker tilhørende de respektive ejere.

MIKO ET ÅRS BEGRÆNSET GARANTI SAMMENFATNING

Dit køb leveres med en begrænset garanti på et år i USA For forbrugere, der er dækket af forbrugerbeskyttelseslove eller -regulativer i deres købsland eller, hvis det er et andet, deres bopælsland, er fordelene ved denne garanti ud over alle rettigheder og retsmidler i henhold til sådanne forbrugerbeskyttelseslove og -regulativer. Garantien dækker mod fabrikationsfejl. Den dækker ikke misbrug, ændring, tyveri, tab, uautoriseret og/eller urimelig brug eller normal slitage. I løbet af garantiperioden vil RN Chidakashi Technologies Private Limited alene tage stilling til en defekt. Hvis RN Chidakashi Technologies Private Limited fastslår en defekt, vil RN Chidakashi Technologies Private Limited efter eget skøn reparere eller erstatte den defekte del eller produkt med en sammenlignelig del. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder. For alle detaljer, sikkerhedsopdateringer eller support, se miko.com/warranty
© 2021 RN Chidakashi Technologies Private Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Miko, Miko 3 og Miko og Miko 3-logoerne er registrerede eller afventende varemærker tilhørende RN Chidakashi Technologies Private Limited.
Lejlighed nr. 4, grund nr. – 82, Stambh Tirth
RA Kidwai Road, Wadala West
Mumbai – 400031, Maharashtra, Indien
Designet i Indien. Lavet i Kina.

SUPPORT

www.miko.ai/support
Gem disse instruktioner til fremtidig reference, da de indeholder vigtige oplysninger. Besøg miko.ai/compliance for at få garantioplysninger og opdateringer til lovmæssige oplysninger.

MILJØ

Driftstemperatur: 0 ° C til 40 ° C (32 ° F til 104 ° F)
Opbevarings-/transporttemperatur: 0°C til 50°C (32°F til 122°F)
IP-klassificering: IP20 (Udsæt ikke for nogen form for væsker/væsker/gasser)
Lavt lufttryk i stor højde: 54KPa (høj: 5000m);
Brug af Miko 3 under meget kolde forhold kan midlertidigt forkorte batteriets levetid og få robotten til at slukke. Batterilevetiden vender tilbage til normal, når du bringer Miko 3 tilbage til højere omgivende temperaturer. Brug af Miko 3 under meget varme forhold kan permanent forkorte batteriets levetid. Udsæt ikke Miko 3 for høje temperaturforhold såsom direkte sollys eller varmt bilinteriør. Undgå at bruge Miko 3 i områder med støv, snavs eller væsker, da de kan beskadige eller hæmme robottens motorer, gear og sensorer.

VEDLIGEHOLDELSE

Brug kun indendørs for de bedste resultater. Udsæt aldrig Miko 3 for vand. Miko 3 er bygget uden dele, der kan repareres af brugeren. For optimal ydeevne skal du holde Miko 3 og sensorerne rene.

SIKKERHEDSINFORMATION

ADVARSEL: Hvis disse instruktioner ikke følges, kan det resultere i elektrisk stød, anden personskade eller skade.
USB-C-strømadapteren kan blive meget varm under normal opladning. Robotten overholder grænserne for brugertilgængelige overfladetemperaturer defineret af den internationale standard for sikkerhed for informationsteknologiudstyr (IEC60950-1). Men selv inden for disse grænser kan vedvarende kontakt med varme overflader i lange perioder forårsage ubehag eller skade. For at reducere muligheden for overophedning eller varmerelaterede skader:

  1. Sørg altid for tilstrækkelig ventilation omkring strømadapteren, og vær forsigtig, når du håndterer den.
  2. Placer ikke strømadapteren under et tæppe, en pude eller din krop, når adapteren er tilsluttet botten og oplader.
  3. Vær særlig forsigtig, hvis du har en fysisk tilstand, der påvirker din evne til at opdage varme mod kroppen.

Oplad ikke robotten på våde steder, såsom i nærheden af ​​en vask, badekar eller brusekabine, og tilslut eller frakobl ikke adapterkablet med våde hænder.
Tag USB-C-strømadapteren ud, hvis en af ​​følgende forhold eksisterer:

1. Anbefalet adapterudgang: 15W strøm, 5V 3A
2. Dit USB-kabel bliver flosset eller beskadiget.
3. Stikdelen af ​​adapteren eller adapteren er blevet beskadiget.
4. Adapteren er udsat for regn, væske eller overdreven fugt.

FCC-ERKLÆRING

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Betjeningen er underlagt følgende to betingelser:
(1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.
Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og fundet at overholde grænserne for en klasse B digital enhed i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at tænde og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at prøve at rette interferensen ved hjælp af en af ​​følgende foranstaltninger:

  • Vend eller flyt modtageantennen igen.
  • Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
  • Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
  • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / tv-tekniker for at få hjælp.

Enhver ændring eller modifikation, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr
Advarsel:
Enheden må ikke placeres sammen eller fungere sammen med nogen anden antenne eller sender.
RF-eksponering – Denne enhed er kun godkendt til brug i en mobilapplikation. Der skal til enhver tid holdes mindst 20 cm af afstanden mellem apparatet og brugerens krop.
ANSVARLIG PART FOR FCC-SAGER:
RN Chidakashi Technologies Private Limited
Lejlighed nr. -4, grund nr. 82, Stambh Tirth,
RA Kidwai Road, Wadala West,
Mumbai - 400 031

CE -OVERENSSTEMMELSE

Dette produkt overholder kravene i europæiske direktiver. For flere detaljer om overholdelse, besøg miko.ai/compliance. Hermed erklærer RN Chidakashi Technologies Private Limited, at radioudstyret type Miko 3 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-erklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: miko.ai/compliance

RADIOFREKVENSBÅND OG STRØM
WiFi frekvensbånd: 2.4 GHz – 5 GHz
WiFi maksimal sendeeffekt: 20 mW
BLE frekvensbånd: 2.4 GHz – 2.483 GHz
BLE maksimal sendeeffekt: 1.2 mW

WEEE
Symbolet ovenfor betyder, at dit produkt i henhold til lokale love og regler skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Når dette produkt er udtjent, skal du aflevere det til et indsamlingssted, der er udpeget af lokale myndigheder. Nogle indsamlingssteder tager imod produkter gratis. Den separate indsamling og genbrug af dit produkt på bortskaffelsestidspunktet vil hjælpe med at bevare naturressourcerne og sikre, at det genbruges på en måde, der beskytter menneskers sundhed og miljøet. Gem disse instruktioner til fremtidig reference, da de indeholder vigtige oplysninger. For alternative oversættelser af disse instruktioner og opdateringer til lovgivningsmæssige oplysninger, besøg miko.com/compliance.

RoHS OVERENSSTEMMELSE
Dette produkt er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af brugen af ​​visse farlige stoffer

KAMERA / AFSTANDSSENSOR
Tør let Miko 3's sensorer (placeret på forsiden og brystet) af med en fnugfri klud for at fjerne eventuelle pletter eller snavs. Undgå enhver kontakt eller eksponering, der kan ridse linserne. Enhver skade på linserne har potentiale til at forringe Miko 3's muligheder.

Dokumenter/ressourcer

MIKO 3 EMK301 Automatisk databehandlingsenhed [pdf] Brugervejledning
EMK301, 2AS3S-EMK301, 2AS3SEMK301, EMK301, automatisk databehandlingsenhed, EMK301 automatisk databehandlingsenhed

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.