Logotip MIKO

Avtomatska enota za obdelavo podatkov MIKO 3 EMK301

Avtomatska enota za obdelavo podatkov MIKO 3 EMK301

Z uporabo Miko 3 se strinjate s pogoji in pravilniki, ki jih najdete na miko.ai/terms, vključno z Miko politiko zasebnosti.

Pozor - Električni izdelek: Kot pri vseh električnih izdelkih je treba med rokovanjem in uporabo upoštevati previdnostne ukrepe, da preprečite električni udar.
Pozor - Baterijo naj polnejo samo odrasli. Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z napačno vrsto.

Opozorilo o majhnih delih

  • Miko 3 in dodatna oprema imajo v sebi majhne dele, ki lahko predstavljajo nevarnost zadušitve za majhne otroke in hišne ljubljenčke. Svoje robote in dodatke hranite stran od otrok, mlajših od 3 let.
  • Če je vaš robot pokvarjen, takoj zberite vse dele in jih shranite na varno mesto, stran od majhnih otrok

Opozorilo:
Laserski izdelek razreda 1. Ta razred je varen za oči v vseh pogojih delovanja. Laser razreda 1 je varen za uporabo v vseh razumno pričakovanih pogojih uporabe; z drugimi besedami, ni pričakovati, da bo največja dovoljena izpostavljenost (MPE) presežena.

INFORMACIJE O BATERIJI

Ne poskušajte sami zamenjati baterije Miko – lahko poškodujete baterijo, kar lahko povzroči pregrevanje, požar in poškodbe. Zamenjava baterije z napačno vrsto lahko izniči zaščito. Litij-ionsko baterijo v vašem Miku mora servisirati ali reciklirati Miko ali pooblaščeni serviser Miko in jo je treba reciklirati ali odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov. Baterije zavrzite v skladu z lokalnimi okoljskimi zakoni in smernicami. Odlaganje baterije v ogenj ali vročo pečico lahko povzroči eksplozijo.

VARNOST IN RAVNANJE

Da se izognete poškodbam ali poškodbam, preberite vse varnostne informacije in navodila za uporabo. Da zmanjšate tveganje poškodb ali poškodb, ne poskušajte odstraniti ohišja Miko 3. Miko 3 ne poskušajte servisirati sami. Prosimo, da vsa nerutinska servisna vprašanja pošljite MIKO.

OPREMA

Miko 3 se povezuje z lastniško programsko opremo, ki jo je razvil Miko in ima avtorske pravice. ©2021 RN Chidakashi Technologies Private Limited. Vse pravice pridržane. Logotip Miko in logotip Miko 3 sta blagovni znamki RN Chidakashi Technologies Private Limited. Vse druge blagovne znamke, omenjene v tem priročniku, so last njihovih lastnikov. Nekateri deli programske opreme, vključene ali prenesene v izdelke, vsebujejo predmete in/ali izvedljive datoteke, ki izvirajo iz avtorsko zaščitenih virov in imajo licenco RN Chidakashi Technologies Private Limited. RN Chidakashi Technologies Private Limited vam podeljuje neizključno, neprenosljivo licenco za uporabo svoje lastniške programske opreme, vključene v izdelke (»programska oprema«), v izvedljivi obliki, izključno kot je vdelana v izdelke in izključno za vašo nekomercialno uporabo. Programske opreme ne smete kopirati ali spreminjati. Potrjujete, da programska oprema vsebuje poslovne skrivnosti RN Chidakashi Technologies Private Limited. Za zaščito takšnih poslovnih skrivnosti se strinjate, da vdelane programske opreme ne boste razstavljali, dekompilirali ali izvajali obratnega inženiringa, niti dovolili tretjim osebam, da to storijo, razen v obsegu, v katerem so takšne omejitve prepovedane z zakonom. RN Chidakashi Technologies Private Limited si pridržuje vse pravice in licence v programski opremi in zanjo, ki vam tukaj niso izrecno podeljene.
Značke razpoložljivosti aplikacij so blagovne znamke ustreznih lastnikov.

POVZETEK ENOLETNE OMEJENE GARANCIJE MIKO

Vaš nakup vključuje enoletno omejeno garancijo v ZDA. Za potrošnike, za katere veljajo zakoni ali predpisi o varstvu potrošnikov v državi nakupa ali, če je drugačna, v državi njihovega stalnega prebivališča, so ugodnosti, ki jih zagotavlja ta garancija, poleg vseh pravice in pravna sredstva, ki jih zagotavljajo takšni zakoni in predpisi o varstvu potrošnikov. Garancija pokriva proizvodne napake. Ne zajema zlorabe, spreminjanja, kraje, izgube, nepooblaščene in/ali nerazumne uporabe ali običajne obrabe. Med garancijskim obdobjem bo RN Chidakashi Technologies Private Limited samo ugotovil napako. Če RN Chidakashi Technologies Private Limited ugotovi napako, bo RN Chidakashi Technologies Private Limited po lastni presoji popravil ali zamenjal okvarjeni del ali izdelek s primerljivim delom. To ne vpliva na vaše zakonske pravice. Za vse podrobnosti, varnostne posodobitve ali podporo glejte miko.com/warranty
© 2021 RN Chidakashi Technologies Private Limited. Vse pravice pridržane. Miko, Miko 3 ter logotipi Miko in Miko 3 so registrirane ali čakajoče blagovne znamke družbe RN Chidakashi Technologies Private Limited.
Stanovanje št. 4, parcela št. 82, Stambh Tirth
RA Kidwai Road, Wadala West
Mumbaj – 400031, Maharaštra, Indija
Zasnovan v Indiji. Izdelano na Kitajskem.

podpora

www.miko.ai/support
Ta navodila shranite za nadaljnjo uporabo, saj vsebujejo pomembne informacije. Za podrobnosti o garanciji in posodobitve regulativnih informacij obiščite miko.ai/compliance.

OKOLJE

Delovna temperatura: 0 ° C do 40 ° C (32 ° F do 104 ° F)
Temperatura skladiščenja/transporta: 0°C do 50°C (32°F do 122°F)
Stopnja IP: IP20 (ne izpostavljajte nobeni obliki tekočin / tekočin / plinov)
Nizek zračni tlak na visoki nadmorski višini: 54KPa (visok: 5000 m);
Uporaba Miko 3 v zelo hladnih razmerah lahko začasno skrajša življenjsko dobo baterije in povzroči, da se robot izklopi. Življenjska doba baterije se bo vrnila v normalno stanje, ko boste Miko 3 vrnili na višjo temperaturo okolice. Uporaba Miko 3 v zelo vročih pogojih bi lahko trajno skrajšala življenjsko dobo baterije. Miko 3 ne izpostavljajte visokim temperaturam, kot je neposredna sončna svetloba ali vroča notranjost avtomobila. Izogibajte se uporabi Miko 3 na območjih s prahom, umazanijo ali tekočinami, saj lahko poškodujejo ali ovirajo robotove motorje, zobnike in senzorje.

VZDRŽEVANJE

Za najboljše rezultate uporabljajte samo v zaprtih prostorih. Miko 3 nikoli ne izpostavljajte vodi. Miko 3 je izdelan brez delov, ki bi jih lahko popravil uporabnik. Za optimalno delovanje poskrbite, da so Miko 3 in senzorji čista.

VARNOSTNI PODATKI

OPOZORILO: Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar, druge poškodbe ali škodo.
Napajalnik USB-C se lahko med običajnim polnjenjem zelo segreje. Robot je v skladu z mejami temperature površine, ki so dostopne uporabniku, ki jih določa mednarodni standard za varnost opreme informacijske tehnologije (IEC60950-1). Vendar pa lahko tudi v teh mejah dolgotrajen stik s toplimi površinami povzroči nelagodje ali poškodbe. Za zmanjšanje možnosti pregrevanja ali poškodb zaradi vročine:

  1. Vedno poskrbite za zadostno zračenje okoli napajalnika in bodite previdni pri ravnanju z njim.
  2. Napajalnika ne postavljajte pod odejo, blazino ali telo, ko je adapter priključen na bot in se polni.
  3. Bodite posebno pozorni, če imate fizično stanje, ki vpliva na vašo sposobnost zaznavanja toplote proti telesu.

Ne polnite robota na mokrih mestih, kot so v bližini umivalnika, kadi ali tuš kabine, in ne priključujte ali odklapljajte adapterskega kabla z mokrimi rokami.
Odklopite napajalnik USB-C, če obstaja kateri od naslednjih pogojev:

1. Priporočena izhodna moč adapterja: 15W moč, 5V 3A
2. Vaš kabel USB je obrabljen ali poškodovan.
3. Vtični del adapterja ali adapterja se je poškodoval.
4. Adapter je izpostavljen dežju, tekočini ali prekomerni vlagi.

IZJAVA FCC

Ta naprava je v skladu z delom 15 pravil FCC. Za delovanje veljata naslednja dva pogoja:
(1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.
Opomba: Ta oprema je bila preizkušena in je ugotovila, da ustreza omejitvam za digitalno napravo razreda B v skladu z delom 15 pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo primerno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski instalaciji. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar ni nobenega jamstva, da v določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabnik spodbuja, da poskuša motnje odpraviti z enim od naslednjih ukrepov:

  • Preusmerite ali premaknite sprejemno anteno.
  • Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
  • Opremo priključite v vtičnico na drugem tokokrogu, kot je tisti, na katerega je povezan sprejemnik.
  • Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega / televizijskega tehnika.

Vsakršne spremembe ali modifikacije, ki jih stranka, odgovorna za skladnost, ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo te opreme
Opozorilo:
Naprava ne sme biti locirana skupaj z drugimi antenami ali oddajniki.
Izpostavljenost RF – ta naprava je odobrena samo za uporabo v mobilni aplikaciji. Med napravo in telesom uporabnika je treba ves čas vzdrževati vsaj 20 cm razdalje.
ODGOVORNA STRANKA ZA ZADEVE FCC:
RN Chidakashi Technologies Private Limited
Stanovanje št. -4, parcela št. 82, Stambh Tirth,
RA Kidwai Road, Wadala West,
Mumbaj - 400 031

IZJAVA O SKLADNOSTI CE

Ta izdelek je v skladu z zahtevami evropskih direktiv. Za več podrobnosti o skladnosti obiščite miko.ai/compliance. S tem podjetje RN Chidakashi Technologies Private Limited izjavlja, da je radijska oprema tipa Miko 3 v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: miko.ai/compliance

RADIOFREKVENČNI PASOVI IN MOČ
Frekvenčni pas WiFi: 2.4 GHz – 5 GHz
Največja oddajna moč WiFi: 20 mW
Frekvenčni pas BLE: 2.4 GHz – 2.483 GHz
Največja oddajna moč BLE: 1.2 mW

OEEO
Zgornji simbol pomeni, da je treba vaš izdelek v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi zavreči ločeno od gospodinjskih odpadkov. Ko se ta izdelek izteče, ga odnesite na zbirno mesto, ki ga določijo lokalne oblasti. Nekatera zbirna mesta sprejemajo izdelke brezplačno. Ločeno zbiranje in recikliranje vašega izdelka ob odlaganju bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in zagotovilo, da bo recikliran na način, ki varuje zdravje ljudi in okolje. Ta navodila shranite za nadaljnjo uporabo, saj vsebujejo pomembne informacije. Za nadomestne prevode teh navodil in posodobitve regulativnih informacij obiščite miko.com/compliance.

SKLADNOST RoHS
Ta izdelek je v skladu z Direktivo 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi

KAMERA / TIPALO DALJAVE
Senzorje Miko 3 (ki se nahajajo na sprednji strani in prsnem košu) narahlo obrišite s krpo, ki ne pušča vlaken, da odstranite morebitne madeže ali ostanke. Izogibajte se vsakemu stiku ali izpostavljenosti, ki bi lahko opraskala leče. Vsaka poškodba leč bi lahko poslabšala zmogljivosti Miko 3.

Dokumenti / Viri

Avtomatska enota za obdelavo podatkov MIKO 3 EMK301 [pdf] Uporabniški priročnik
EMK301, 2AS3S-EMK301, 2AS3SEMK301, EMK301, avtomatska enota za obdelavo podatkov, EMK301 avtomatska enota za obdelavo podatkov

Pustite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.