Упатство за користење на паметен телефон со две SIM картички SAMSUNG Galaxy A32 5G

SAMSUNG Galaxy A32 5G Dual SIM Smartphone Quick Reference Guide Install your SIM card  Locate the SIM card tray.  Insert and push the SIM ejector pin into the hole beside the SIM card tray.  Pull out the card tray.  Insert the nano-SIM card in the tray with the gold contacts facing down. Insert the card …

Упатство за употреба на паметен телефон SAMSUNG A3LSMM127G Galaxy M12

Работата е напредок A3LSMM127G Galaxy M12 Smartphone

Упатство за употреба на паметен телефон SAMSUNG SM-G780G Galaxy S20

Водич за брзо упатување DRAFT (Услови и правила) SM-G780G/DSM SM-G780G/DS SM-G780G Прочитајте го овој документ пред да ракувате со мобилниот уред, додатоците или софтверот (дефинирани колективно и индивидуално како „Производ“) и чувајте го за идна референца. Овој документ содржи важни правила и услови. Електронското прифаќање, отворањето на пакувањето, употребата или задржувањето на Производот претставува прифаќање на…

SAMSUNG 43AU7*** Водич за инсталирање 4K паметен телевизор

43AU7*** 4K Smart TV 43AU7*** 4K Smart TV Installation Guide A B C D E F G H 43AU7*** 43UA7*** 37.9 inches (963.9 mm) (96.39 cm) 22.0 inches (558.9 mm) (55.89 cm) 2.3 inches (59.6 mm) (5.96 cm) 24.7 inches (627.8 mm) (62.78 cm) 7.6 inches (192.5 mm) (19.25 cm) 42.5 inches (108 cm) 17.9 …

Упатство за употреба на тастатурата за покривка за книги SAMSUNG EF-DT870 Galaxy Tab S7

SAMSUNG EF-DT870 Galaxy Tab S7 тастатура за покривка за книги Прочитајте ме прво Ве молиме прочитајте го ова упатство пред да го користите уредот за да се осигурате дека се користи безбедно и правилно. Сликите може да се разликуваат во зависност од производот. Некои содржини може да се разликуваат од вашиот уред во зависност од регионот и може да се менуваат без претходна најава. За најновата верзија на…

Упатство за употреба на паметен телевизор од 5200 инчи на SAMSUNG N5 40 Series XNUMX

SAMSUNG N5200 5 Series 40 Inch Smart TV Прирачник за корисникот Пред да го прочитате ова упатство за употреба Овој телевизор доаѓа со ова упатство за употреба и вграден е-прирачник. Пред да го прочитате ова упатство за употреба, повторноview следново: Упатство за употреба Прочитајте го даденото упатство за корисникот за да видите информации за безбедноста на производот, инсталацијата, додатоците, почетната конфигурација и спецификациите на производот. …

Упатство за употреба на микробранови печки со опсег на SAMSUNG ME21R7051SS

SAMSUNG ME21R7051SS Упатство за употреба на микробранова печка со опсег на опсег ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА Овој производ бара заземјен штекер со три краци. Инсталаторот мора да изврши проверка на континуитетот на заземјувањето на штекерот за струја пред да започне со инсталацијата за да се осигура дека штекерот е правилно заземјен. Ако не е правилно заземјено или ако излезната кутија не се сретнува…

Водич за инсталирање на микробранова печка со опсег SAMSUNG ME4000R

ME4000R Упатства за инсталирање на микробранова печка во опсегот на микробранова печка ПРЕД ДА ПОЧНЕТЕ (прочитајте ги овие упатства целосно и внимателно.) ВАЖНО Зачувајте ги овие упатства за употреба од страна на локалниот инспектор. ВАЖНО Почитувајте ги сите правила и уредби. · Забелешка за инсталатерот – Оставете ги овие упатства на потрошувачот. · Забелешка до потрошувачот – Чувајте…

Упатство за употреба на SAMSUNG WCA720M WI-FI трансивер

ВАЖНИ БЕЛЕШКИ Пред да ракувате со апаратот, прочитајте го упатството за употреба и следете ги дадените упатства. Производителот не е одговорен за какви било штети кои произлегуваат од употребата на апаратот спротивно на неговата намена или несоодветна употреба. Чувајте го упатството за идна референца. Апаратот е наменет за домашна употреба…