ការណែនាំអំពីកាសស្តាប់ត្រចៀកបែបកីឡា JBLENDRACE True Wireless In-Ear Sport

JBL ENDRACE True Wireless In-Ear Sport Headphone IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Read these instructions. Keep these instructions. Heed all warnings. Follow all instructions. Clean only with a dry cloth. Do NOT wear the headphones while charging. Do not install this apparatus near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) …

ការណែនាំអំពីកាសស្តាប់ត្រចៀក JBL T130NCTWS True Wireless Noise Cancelling Noise Instructions

JBL T130NCTWS True Wireless Noise Canceling Earbuds Product Registration register.jbl.com ចុះឈ្មោះ & បន្តតាមដាន៖ ចុះឈ្មោះផលិតផលរបស់អ្នក៖ *ការចុះឈ្មោះផលិតផលប្រហែលជាមិនមានសម្រាប់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ ទាញយកប័ណ្ណធានាពេញលេញ និងព័ត៌មានសុវត្ថិភាព និងព័ត៌មានមានប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតពីរបស់យើង webគេហទំព័រ៖ www.jbl.com/warrantyandsafetybooks ការណែនាំអំពីសុវត្ថិភាពសំខាន់ៗ សម្រាប់ផលិតផលទាំងអស់៖ សូមអានការណែនាំទាំងនេះ។ រក្សាការណែនាំទាំងនេះ។ …

ស៊េរី JBL SSA 2020 ជំនាន់បន្ទាប់ Ampសៀវភៅណែនាំអំពីជីវិត

ស៊េរី JBL SSA 2020 ជំនាន់បន្ទាប់ Amplifier IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS For all products: Read these instructions. Keep these instructions. Heed all warnings. Follow all instructions. Clean only with a dry cloth. Do not block any ventilation openings. Install this apparatus in accordance with the manufacturer’s instructions. Do not install this apparatus near any heat sources such …

JBL SSA 2020 ជំនាន់ក្រោយ Ampសៀវភៅណែនាំអំពីរបៀបរស់នៅ

SSA 2020 Next Generation Amplifiers Safety Instruction and Warranty Card PRODUCT REGISTRATION register.jbl.com SIGN UP & STAY TUNED Register your product · Registriere dein produkt · Registro del producto · Enregistrez votre produit · Registro de Produto · · Registrer dit produkt · RekisteröI tuotteesi · Rejestracja produktu · Registrera din produkt · Registreer je …

JBL PartyBox 710 ឧបករណ៍បំពងសំឡេងដែលមានកម្លាំង 800W RMS សៀវភៅណែនាំអំពីសំឡេងដ៏មានឥទ្ធិពល

JBL PartyBox 710 Party Speaker with 800W RMS Powerful Sound Instruction Manual Download the full warranty Card and safety information and other helpful information from our website: www.jbl.com/warrantyandsafetybooks IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS For all products: Read these instructions. Keep these instructions. Heed all warnings. Follow all instructions. Clean only with a dry cloth. Do not block …

JBL EBEAIRSPTNCRBLK82 Epic Air Sport ANC True Wireless Earbuds សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់

EBEAIRSPTNCRBLK82 Epic Air Sport ANC True Wireless Earbuds User Manual FIRST TIME SETUP AUTO-CONNECTING EARBUDS A. Take earbuds out of the charging case and remove stickers. B. Press and hold 3+ seconds on each earbud. Blinking blue and white light on one earbud will indicate ready to pair to new device. CONNECTING BLUETOOTH Select “Elam …

JBL 2238390635 Charge Essential 2 Bluetooth Speaker មគ្គុទ្ទេសក៍អ្នកប្រើប្រាស់

2238390635 Charge Essential 2 Bluetooth Speaker ChargeEssential2 quick START GUIDE WHAT’S IN THE BOX Bluetooth pairing ×1 ON Settings Bluetooth Bluetooth DEVICES JBL Charge Essential 2 Connected Now Discoverable Play ×1 ×2 chargING 20% 50% 100% POWERBANK WATERPROOF IPX7 30 mins 1m TECH SPEC Transducer: Rated output power: Frequency response: Signal-to-noise ratio: Battery type: Battery …

JBL WAVE300TWS True Wireless Earbuds ការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់

QUICKSTART GUIDE BC WAVE300 TWS WHAT’S IN THE BOX HOW TO WAER FIRST TIME USE POWER ON & CONNECT DUAL CONNECT CONTROLS POWER OFF MANUAL SETUP CONNECT TO A BLUETOOTH DEVICE RECONNECT LEFT & RIGHT FACTORY RESET CHARGING LED BEHAVIORS TECH SPEC Model: WAVE300TWS Driver size: 12 mm/ 0.47” Dynamic Driver Power supply: 5V Earbud: …

JBL TUNE 130NC Noise-Canceling True Wireless In-Ear Headphones មគ្គុទ្ទេសក៍អ្នកប្រើប្រាស់

TUNE 130NC Wireless In-Ear Headphones User Guide WHAT’S IN THE BOX APP GET EVEN MORE CONTROL AND PERSONALIZATION OF YOUR LISTENING EXPERIENCE WITH THIS FREE APP. HOW TO WEAR FIRST TIME USE POWER ON & CONNECT DUAL CONNECT + SYNC CONTROLS * Enable advance controls by connecting your JBL TUNE130NC TWS to JBL Headphones App. …

JBL FLIP6 ឧបករណ៍បំពងសំឡេងមិនជ្រាបទឹកចល័ត សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់

JBL FLIP6 Portable Waterproof Speaker User Manual PRODUCT REGISTRATION register.jbl.com SIGN UP & STAY TUNED Register your product Product registration may not be available for all countries Download the full warranty Card and safety information and other helpful information from our website: www.jbl.com/warrantyandsafetybooks QR Code:  IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS For all products: Read these instructions. Keep …