Logo PHILIPS

Koninklijke Philips Nv At Philips, peb lub hom phiaj yog los txhim kho tib neeg txoj kev noj qab haus huv thiab kev noj qab haus huv los ntawm kev muaj txiaj ntsig zoo. Lawv official website yog Philips.com

Ib daim ntawv teev cov neeg siv phau ntawv thiab cov lus qhia rau Philips cov khoom tuaj yeem pom hauv qab no. Philips cov khoom lag luam tau patented thiab ua lag luam raws li lub npe. KONINKLIJKE PHILIPS NV

Tiv Tauj:

chaw nyob: Philips North America Corporation 222 Jacobs Street
Cambridge MA, 02141 USA

webtxuas:https://www.philips.com.pk/c-w/support

PHILIPS HX3921-40 Sonicare Power Flosser 7000 System Oral Irrigator System User Manual

Learn how to use the HX3921-40 Sonicare Power Flosser 7000 System Oral Irrigator System with Quad Stream technology for efficient, thorough cleaning between your teeth. Discover the ExpertClean 7300 nozzle and the Whisper Quiet Design for a discreet cleaning experience. Adjust the cleaning modes using the LED light display for a personalized clean.

PHILIPS RI7461 Electric Coffee Maker Drip Daily User Manual

Discover the RI7461 Electric Coffee Maker Drip Daily by Philips. This user manual provides product information, features, and usage instructions. Keep the jar on the heating plate for optimal preparation. Connect the appliance to a grounded wall socket. Ensure the safety of children. Remove impurities before use. Find recycling information on the manufacturer's website. Register your product at www.philips.com/welcome for support. Enjoy the benefits of this eco-friendly coffee maker.

RI3103-76 Electric Pressure Cooker Daily Philips Walita User Manual

Discover the efficient and convenient RI3103-76 Electric Pressure Cooker by Philips Walita. Cook food quickly with various accessories and easy-to-use features. Follow the user manual for cleaning, preparation, and cooking instructions. Simplify meal preparation with this reliable kitchen appliance.

PHILIPS SRP2014C-H 27 Universal Remote Instructions

Tshawb nrhiav yuav ua li cas teeb tsa thiab siv Philips SRP2014C-H 27 Universal Chaw Taws Teeb nrog peb cov neeg siv phau ntawv qhia. Kawm paub yuav ua li cas rau program qhov chaw taws teeb thiab txaus siab rau kev tswj hwm koj cov khoom siv tsis sib haum. Rub tawm PDF tam sim no rau cov lus qhia ua ntu zus.