આઇકેઇએ

આઇકેઇએ સ્વીડનમાં સ્થપાયેલ - કંપનીઓનું બહુરાષ્ટ્રીય જૂથ છે જે તૈયાર-એસેમ્બલ ફર્નિચર, રસોડાનાં વાસણો અને ઘરની એક્સેસરીઝ વેચે છે. IKEA એ વિશ્વની સૌથી મોટી ફર્નિચર કંપની છે, જે વિશ્વભરમાં 400 થી વધુ સ્ટોર ધરાવે છે, જે લાખો ગ્રાહકોને પોસાય તેવી ઘરેલું વસ્તુઓનું વેચાણ કરે છે. તેમના અધિકારી webસાઇટ છે આઈકેઆ.કોમ

IKEA ઉત્પાદનો માટે વપરાશકર્તા માર્ગદર્શિકા અને સૂચનાઓની ડિરેક્ટરી નીચે મળી શકે છે. IKEA ઉત્પાદનો પેટન્ટ અને બ્રાન્ડ હેઠળ ટ્રેડમાર્ક છે ઇન્ટર IKEA સિસ્ટમ્સ BV

સંપર્ક માહિતી

Ikea કોર્પોરેટ ઓફિસ

Ikea ઉત્તર અમેરિકા, LLC

420 એલન વુડ રોડ
કોન્શોહોકેન, પેન્સિલવેનિયા 19428
Ikea નો સંપર્ક કરો

ફોન નંબર: (610) 834-0180
ફેક્સ નંબર: (610) 834-0439
Webસાઇટ: http://www.ikea.com/us/en/
ઇમેઇલ: Ikea ને ઈમેલ કરો

Ikea હકીકતો

સ્થાપક: ઇંગવર કેamprad
સ્થાપના તારીખ: 1943
સ્થાપના સ્થાન: ગોથેનબર્ગ, સ્વીડન
કર્મચારીઓની સંખ્યા: 220000

Ikea એક્ઝિક્યુટિવ્સ

સીઇઓ: માઇક વ Wardર્ડ
સીએફઓ: ઇંગવર કેamprad
COO: પેર્નિલ સ્પાયર્સ-લોપેઝ

IKEA AA-2385053-2-2 VAPPEBY Bluetooth Speaker Black Gen 3 Instruction Manual

Learn how to set up and use the AA-2385053-2-2 VAPPEBY Bluetooth Speaker Black Gen 3 with this comprehensive user manual. Includes product information, package contents, compatible components, and step-by-step instructions.

IKEA 903.057.04 Childrens Sleep Bed Instruction Manual

Discover the perfect children's sleep bed with adjustable length and non-toxic materials. Suitable for ages 3 and up, this bed, model number 903.057.04, offers a comfortable and safe sleeping space. Complete with a slatted bed base for optimal air circulation and available in various colors. Enhance the bed with canopy accessories for a cozy atmosphere. Find detailed usage instructions and more on the product variant at IKEA.

IKEA HEMNES Sink Cabinet with 2 Drawers Instruction Manual

Ensure safety and stability with the HEMNES Sink Cabinet with 2 Drawers. Follow the user manual instructions for proper wall attachment using the provided wall attachment device(s), screws, and plugs. Prevent tip-over accidents by securely attaching the furniture to solid or hollow walls. Seek professional advice if unsure about wall suitability.

IKEA BAGGEBO Storage Cabinet with Door Instruction Manual

Ensure safe usage of the BAGGEBO Storage Cabinet with Door (Models: 100006, 100229, 10036248, 10062514, 100823, 101068, 101313, 101345, 103651, 105493, 106989, 109041, 109558, 119976, 122628, 133127, 139477, 319503) with these usage instructions. Prevent tip-over accidents by securely attaching the cabinet to the wall using suitable screws and plugs. Follow the step-by-step manual for stable and safe furniture placement. Regularly check stability to avoid serious injuries.

IKEA HALVDAN 2 Seat Dining Sofa with Cushions Instruction Manual

Discover how to use the HALVDAN 2 Seat Dining Sofa with Cushions (Model: AA-2392401-2) with ease. Follow step-by-step instructions, adjust settings, and enjoy its features. Keep your product clean for optimal performance. Read the user manual for in-depth guidance on all functions.

IKEA ENHET Kitchen Storage Cabinet Instruction Manual

Ensure safe and secure installation of the ENHET Kitchen Storage Cabinet (model AA-2172280-5) with these step-by-step instructions. Learn how to assess wall suitability, use wall attachment devices, and check furniture stability. Follow guidelines to prevent accidents and maintain a sturdy storage solution.

IKEA SBE8596Z1I_9001781932 KALLBODA Integrated Dishwasher Instruction Manual

Discover the features and usage instructions for the SBE8596Z1I_9001781932 KALLBODA Integrated Dishwasher. Learn about its adjustable top basket, cutlery drawer, and filter system. Set up the appliance, add special salt and detergent, and start the cleaning program. Find detailed product information and descriptions in this user manual.

IKEA SBE6496E1I_9001781931 TORSBODA Integrated Dishwasher Instruction Manual

Discover how to use the SBE6496E1I_9001781931 TORSBODA Integrated Dishwasher with our comprehensive step-by-step user manual. Learn how to add special salt, configure the appliance, and optimize settings for optimal performance. Download the full product manual on the official Ikea webસાઇટ.