llawlyfrau.plus

Mae manuals.plus yn gasgliad o lawlyfrau defnyddwyr, canllawiau cyfarwyddiadau, taflenni data, a manylebau ar gyfer cynhyrchion electroneg. Rydym yn ychwanegu llawlyfrau newydd i'n casgliad yn ddyddiol, gan wneud cronfa ddata hawdd ei chwilio o adnoddau electroneg.

Yn nodweddiadol, mae taflenni cyfeirio ar gyfer dyfeisiau yn cynnwys manylebau, cyfarwyddiadau ailosod, a chymorth defnydd sylfaenol. Mae rhai cyfarwyddiadau yn ymhelaethu ar hyn ymhellach i ddarparu awgrymiadau atgyweirio a chynnal a chadw, gall eraill fod yn set lai o 'awgrymiadau cychwyn cyflym' - pethau hanfodol y mae'n rhaid i chi eu gwybod i gychwyn gyda dyfais.

Yn draddodiadol darperir llawlyfrau defnyddwyr mewn fformat PDF, ond gall y fformat hwn fod yn anodd ei ddefnyddio ar ddyfais symudol neu gyda chysylltiad lled band isel. Mae Manuals.plus yn trawsgrifio llawer o'r dogfennau PDF hyn yn rheolaidd web-pages fel y gall defnyddwyr eu darllen yn well ar eu dyfais o'u dewis. Mae hyn yn gwneud llawer o ddogfennau yn fwy darllenwyr sgrin yn hygyrch ac yn chwiliadwy yn erbyn y fformat traddodiadol. Yn ogystal â'r post wedi'i drawsgrifio, fe welwch ddolen i'r gwreiddiol hefyd file ar waelod pob post o dan 'cyfeiriadau' - gellir lawrlwytho'r rhain yn ddiweddarach a'u hagor gyda'ch hoff un web-browser neu PDF viewer megis Adobe Acrobat.

Mae rhai o'n casgliadau dogfennau / cyfarwyddiadau mwyaf yn cynnwys:

Os oes gennych lawlyfr defnyddiwr yr hoffech ei ychwanegu at y wefan, rhowch sylwadau ar ddolen!

Defnyddiwch y chwiliad ar waelod y dudalen i edrych ar eich dyfais. Efallai y byddwch hefyd yn dod o hyd i adnoddau pellach yn y Peiriant Chwilio UserManual.wiki.