Iincwadana zoMsebenzisi kunye neLungelo lokulungisa

Intshukumo "yeLungelo lokuLungisa" iye yafumana amandla amakhulu kule minyaka imbalwa idlulileyo, ivela njengelitye lembombo kwiingxoxo ezijikeleze iteknoloji, amalungelo abathengi, kunye nokuzinza. Okuphambili kule ntshukumo yimiba yokufikeleleka ukulungisa ulwazi kunye nexabiso leencwadana zabasebenzisi, zombini amacandelo angaphakathi ekuxhobiseni abathengi ukuba bagcine kwaye balungise izixhobo zabo.

Ilungelo lokulungisa lixhasa umthetho oya kunyanzela abavelisi ukuba babonelele abathengi kunye neevenkile zokulungisa ezizimeleyo ngezixhobo eziyimfuneko, iinxalenye kunye nolwazi lokulungisa izixhobo zabo. Le ntshukumo icela umngeni kwimeko yangoku apho amaxesha amaninzi kuphela umenzi wokuqala okanye ii-arhente ezigunyazisiweyo zinokwenza ngokufanelekileyo ulungiso, ngamanye amaxesha ngeendleko ezigqithisileyo.

Iincwadana zabasebenzisi, ngokuqhelekileyo zibandakanyiwe kunye nokuthengwa kwemveliso, zihlala zisebenza njengomgca wokuqala wokukhusela ngokuchasene nokungasebenzi kakuhle. Babonelela ngolwazi olusisiseko malunga nendlela isixhobo esisebenza ngayo, iingcebiso zokusombulula ingxaki, kunye nemiyalelo yolungiso olungephi. Kumxholo weLungelo lokuLungisa, iincwadana zabasebenzisi zimele ngaphezu kwezikhokelo; zifuzisela ukuzimela komthengi phezu kwezinto ezithengiweyo.

Nangona kunjalo, njengoko iimveliso zisiya zisiba nzima ngakumbi, abavelisi abaninzi baye basuka kwiincwadi ezipheleleyo zendalo. Ngamanye amaxesha zitshintshwa ziinguqulelo zedijithali okanye amaziko oncedo kwi-intanethi, kodwa ezi zixhobo zihlala zingenabunzulu kunye nokufikeleleka okufunekayo kulungiso olubalulekileyo. Olu tshintsho lelinye icala lendlela enkulu ebhekiselele kumenzi wokulungisa olawulwa yi-ecosystem.

Umbutho weLungelo lokuLungisa uthi olu fikelelo luthintelweyo kulwazi lokulungisa lunegalelo kwinkcubeko yokuphelelwa lixesha. Izixhobo zihlala zilahlwa kwaye zitshintshwe endaweni yokulungiswa, okukhokelela kumonakalo wendalo ngokusebenzisa inkunkuma ye-elektroniki, eyaziwa ngokuba yi-e-waste. Ngaphaya koko, abathengi basoloko benyanzelwa ukuba bangene kumjikelo obiza imali eninzi wokutshintsha izinto, nto leyo eqhubela phambili ukungafani kwezoqoqosho.

Ukufakwa kweencwadi ezineenkcukacha zomsebenzisi kunye nolwazi lokulungisa kunokuchasana nale mikhwa. Ngokuxhobisa abasebenzisi ngolwazi lokusombulula iingxaki kunye nokulungisa izixhobo zabo, abavelisi banokwandisa ubomi bemveliso, banciphise inkunkuma ye-elektroniki, kwaye bakhuthaze imvakalelo yokuxhotyiswa kwabathengi. Ngaphezu koko, le ndlela inokuxhasa uluntu olubanzi lweengcali zokulungisa ezizimeleyo, igalelo kuqoqosho lwengingqi kunye nokukhuthaza ukufunda nobuchwepheshe.

Abachasi beLungelo lokuLungisa bahlala bekhankanya ukhuseleko kunye neenkxalabo zepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda njengezizathu zokuthintela ukufikelela kulwazi lokulungisa. Nangona le miba ibalulekile, kubalulekile ngokulinganayo ukuyilinganisa neemfuno zabathengi kunye nokusingqongileyo. Iincwadana zabasebenzisi ezibonelela ngemiyalelo ecacileyo yeenkqubo zokulungisa ezikhuselekileyo zinokunceda ukunciphisa ezi nkxalabo, ngelixa izikhokelo ezisemthethweni zinokukhusela amalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda ngaphandle kokuthintela ukuzimela komthengi.

Singabaxhasi abanamandla bentshukumo yeLungelo lokuLungisa. Sikuqonda kakuhle ukubaluleka kokuxhobisa umntu ngamnye kunye nevenkile yokulungisa ezimeleyo ngezixhobo eziyimfuneko kunye nolwazi lokuqonda, ukugcina, kunye nokulungisa izixhobo zabo. Ngokunjalo, singamalungu anebhongo we Repair.org, umbutho okhokelayo champukulwela uwiso-mthetho lweLungelo lokuLungisa.

Ngokunikezela ngeemanyuwali ezibanzi zabasebenzisi, sizama ukufaka isandla kakhulu kwidemokhrasi yolwazi lokulungisa. Incwadi nganye esiyinikayo sisixhobo esibalulekileyo, esiyilelwe ukudiliza imiqobo abathi abavelisi basoloko beyimisa, ukukhuthaza inkcubeko yokuzimela nokuzinza. Ukuzinikela kwethu kwinjongo kudlulela ngaphaya kokubonelela ngezibonelelo; singabathetheleli abakhutheleyo botshintsho ngaphakathi kwishishini letekhnoloji ebanzi.

Thina, kwiManuals Plus, sikholelwa kwikamva apho itekhnoloji iyafikeleleka, igcineke, kwaye izinzileyo. Sinombono wehlabathi apho wonke umsebenzisi unamandla okwandisa ubomi bezixhobo zabo, ngaloo ndlela ukunciphisa inkunkuma ye-elektroniki kunye nokwaphula umjikelo wokungasetyenziswa ngenkani. Njengamalungu anebhongo eRepair.org, simanyene nabanye abathetheleli abasebenza ngokungadinwayo ukukhusela amalungelo abathengi nokukhuthaza ikamva elizinzileyo.