apple Core i5 2.0 MacBook Pro Laptop Computer User Manual

apple Core i5 2.0 MacBook Pro Laptop Computer User Manual Review Isikhokelo seMacBook Pro Essentials ngaphambi kokusebenzisa iMacBook Pro yakho. View Isikhokelo kwi-support.apple.com/guide/macbook-pro okanye yikhuphele kwiiNcwadi ze-Apple (apho zikhoyo). Gcina amaxwebhu ukuze usetyenziswe kwixesha elizayo. Ukhuseleko kunye noPhatho Jonga “uKhuseleko, ukuphatha, kunye nolwazi lolawulo” kwisikhokelo seMacBook Pro Essentials. Ziphephe…