Isikhokelo somsebenzisi webhayisikile yombane seJETSON

I-JETSON yoMbane yeBhayisekile yoMbane Izilumkiso zoKhuseleko Phambi kokusetyenziswa, nceda ufunde incwadi yomsebenzisi kunye nezilumkiso zokhuseleko ngononophelo, kwaye uqinisekise ukuba uyayiqonda kwaye uyayamkela yonke imiyalelo yokhuseleko. Umsebenzisi uya kuba noxanduva kuyo nayiphi na ilahleko okanye umonakalo obangelwa kukusetyenziswa ngokungafanelekanga. Phambi komjikelo ngamnye wokusebenza, umsebenzisi uya kwenza…