Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Di động Người cao tuổi UNIWA

Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Di động Người cao tuổi UNIWA

UNIWA Elder Mobile Phone - Thanks You & Safety
[email được bảo vệ]

Các tính năng bên ngoài

Điện thoại di động UNIWA Elder - Tính năng bên ngoài

Cài đặt thẻ sim

Điện thoại di động UNIWA Elder - Lắp thẻ sim

Cài đặt pin

Điện thoại di động UNIWA Elder - Lắp pin

Bật / Tắt điện thoại

UNIWA Điện thoại di động Người cao tuổi - Bật hoặc Tắt điện thoại

Mở khóa bàn phím

Điện thoại di động UNIWA Elder - Mở khóa bàn phím

Sạc

Điện thoại di động UNIWA Elder - Sạc 1Điện thoại di động UNIWA Elder - Sạc 2

Lưu liên hệ

Điện thoại di động dành cho người cao tuổi UNIWA - Lưu liên hệ

Thực hiện cuộc gọi

Điện thoại di động UNIWA Elder - Gọi điện

Trả lời cuộc gọi

UNIWA Điện thoại di động Người cao tuổi - Trả lời cuộc gọi

Gửi và nhận SMS

UNIWA Điện thoại di động Người cao tuổi - Gửi và Nhận SMS

Cài đặt Đa phương tiện (Đài và Máy ảnh)

Điện thoại di động UNIWA Elder - Cài đặt Đa phương tiện (Radio và Camera)

Bluetooth / Ứng dụng

UNIWA Điện thoại di động Người cao tuổi - Bluetooth hoặc Ứng dụng

Cài đặt

Điện thoại di động UNIWA Elder - Cài đặt 1Điện thoại di động UNIWA Elder - Cài đặt 2Điện thoại di động UNIWA Elder - Cài đặt 3

Speed ​​Dial

Điện thoại di động UNIWA Elder - Quay số nhanh

Cài đặt SOS

Điện thoại di động UNIWA Elder - Cài đặt SOS

Ngọn đuốc

Điện thoại di động UNIWA Elder - Đèn đuốc

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Điện thoại di động dành cho người cao tuổi UNIWA - Thông số kỹ thuật sản phẩm 1Điện thoại di động dành cho người cao tuổi UNIWA - Thông số kỹ thuật sản phẩm 2Điện thoại di động dành cho người cao tuổi UNIWA - Thông số kỹ thuật sản phẩm 3

UNIWA Điện thoại di động Người cao tuổi - Chứng nhận

Tài liệu / Nguồn lực

Điện thoại di động UNIWA Elder [pdf] Hướng dẫn sử dụng
Điện thoại di động Elder, V1000

Để lại một bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn.