Hướng dẫn sử dụng Tấm sạc không dây nam châm nhanh PUre 63900PG 15W

Tìm hiểu cách sử dụng Tấm sạc không dây từ tính nhanh 63900PG 15W với hướng dẫn sử dụng này. Khám phá thông số kỹ thuật, biện pháp phòng ngừa và tuyên bố về phơi nhiễm bức xạ của FCC để đảm bảo sạc an toàn và hiệu quả. Tương thích với vỏ MagSafe®, sản phẩm PURe geaR này là một giải pháp tiện lợi để sạc nhanh không dây.