Hướng dẫn sử dụng đồng hồ thông minh Apple Watch Ultra

Cập nhật thông tin và đảm bảo an toàn khi sử dụng Đồng hồ thông minh Watch Ultra với hướng dẫn sử dụng toàn diện này. Khám phá tất cả về Apple Watch, các tính năng của nó và chứng nhận theo quy định. Tìm hiểu về pin và sạc, nhiễu thiết bị y tế và phơi nhiễm tần số vô tuyến. Giữ hướng dẫn sử dụng này để tham khảo trong tương lai.