Hướng dẫn sử dụng đồng hồ thông minh Apple Watch Ultra

Hướng dẫn sử dụng Ultra Smartwatch Xem Ultra Smartwatch Trước khi sử dụng Apple Watch, hãyview Hướng dẫn sử dụng Apple Watch Ultra tại support.apple.com/guide/watch-ultra. Giữ lại tài liệu để tham khảo trong tương lai. An toàn và xử lý Xem “An toàn và xử lý” trong Hướng dẫn sử dụng Apple Watch Ultra. Apple Watch, hệ điều hành của nó và cảm biến sức khỏe không phải là thiết bị y tế. Tiếp xúc với Radio…