Hướng dẫn sử dụng đồng hồ thông minh Apple Watch S8

Tìm hiểu mọi thứ về cách sử dụng Đồng hồ thông minh Apple Watch S8 một cách an toàn với hướng dẫn sử dụng toàn diện. Nhận hướng dẫn về pin, phơi nhiễm RF, nhiễu thiết bị y tế, v.v. Nốt Rêview Hướng dẫn sử dụng Apple Watch tại support.apple.com/guide/watch để có trải nghiệm liền mạch.