Hướng dẫn sử dụng đèn LED dạng tường WF20 hiện tại

Tìm hiểu cách lắp đặt Đèn LED dạng dán tường WF20 với các hướng dẫn lắp đặt toàn diện này. Đảm bảo thiết bị cố định của bạn được nối đất và niêm phong đúng cách để ngăn nước xâm nhập. Thực hiện theo các hướng dẫn từng bước để gắn tấm, bôi keo, lắp vỏ cố định và nối dây. Giữ tài liệu tham khảo này tiện dụng để sử dụng trong tương lai.