NOTIFIER 30-2021-24 và 30-2021E-24 Hướng dẫn sử dụng thiết bị phát hiện ngọn lửa tia cực tím

Tìm hiểu về Đầu báo ngọn lửa cực tím Pyrotector có độ nhạy cao và các ứng dụng của nó với các mẫu 30-2021-24 và 30-2021E-24. Được thiết kế để sử dụng trong nhà, các máy dò này phù hợp với nhiều khu vực khác nhau và hoạt động trên 24 VDC. Sổ tay hướng dẫn sử dụng này cung cấp thông tin chi tiết về cài đặt, vận hành và bảo trì.