Hướng dẫn sử dụng máy tạo độ ẩm siêu âm HOMEDICS Total Comfort Deluxe Warm and Cool Mist

Nhận hướng dẫn về Máy tạo độ ẩm siêu âm Total Comfort Deluxe, bao gồm kiểu máy Phun sương ấm và mát UHE-WM130. Thực hiện theo các hướng dẫn an toàn quan trọng và đăng ký sản phẩm của bạn để được bảo hành giới hạn 2 năm tại Homedics.com/register.

HOMEDICS UHE-WM130 Máy tạo độ ẩm siêu âm Total Comfort Deluxe Hướng dẫn tạo sương mù mát và ấm

Tìm hiểu cách sử dụng an toàn Máy tạo ẩm siêu âm Homedics UHE-WM130 Total Comfort Deluxe với chế độ phun sương ấm và mát. Thực hiện theo các biện pháp phòng ngừa an toàn quan trọng này để giảm nguy cơ bị điện giật, bỏng và thương tích cho người. Luôn đọc hướng dẫn trước khi sử dụng và chỉ sử dụng đúng mục đích.