Hướng dẫn sử dụng thiết bị truyền động nhiệt điện không dây TECH STT-868

TECH STT-868 Wireless Thermoelectric Actuator User Guide WARRANTY CARD TECH company ensures to the Buyer proper operation of the device for the period of 24 months from the date of sale. The Guarantor undertakes to repair the device free of charge if the defects occurred through the manufacturer’s fault. The device should be delivered to …

Hướng dẫn sử dụng thiết bị truyền động nhiệt điện điều biến Honeywell M4100E1510

Honeywell M4100E1510 Cụm thiết bị truyền động nhiệt điện điều biến Kết nối tháo rời Để bảo vệ chống quá tải, phải lắp đặt cầu chì phù hợp với mặt cắt cáp nhất định. khối lượng cung cấptage: Máy biến áp an toàn (đối với biến thể AC) theo EN 61558-2-6 hoặc bộ nguồn chuyển mạch (đối với biến thể DC) theo EN 61558-2-16. Phiên bản AC M4100E1510 Phiên bản DC M4100K1515 KÍCH THƯỚC Tùy chọn Kiểm tra thích ứng mở lần đầu …