Hướng dẫn sử dụng vòng đeo tay và tai nghe imperii Pack

Tìm hiểu cách vận hành Tai nghe và Vòng đeo tay imperii Pack một cách dễ dàng bằng hướng dẫn sử dụng chi tiết. Từ sạc pin đến ghép nối và kết nối tai nghe, hướng dẫn này bao gồm tất cả. Ngoài ra, hãy tận hưởng bảo hành giới hạn 2 năm để thêm phần yên tâm.