Hướng dẫn sử dụng điện thoại máy tính bảng CLOUD MOBILE T1 Sunshine Elite

Điện thoại máy tính bảng T1 Sunshine Elite 7DEOHRI & RQWHQWV 1. THẬN TRỌNG ···· ”. ····· 1 2. CÁC BỘ PHẬN VÀ CÁC NÚT CỦA THIẾT BỊ ······ 2 3. CÁC NÚT CẢM ỨNG · ··················. 3 4. INSERTING / REM OVING CARDS ··············· 3 5. HOM E MÀN HÌNH ···· ·················································4 6. BẢNG THÔNG BÁO NHANH ··· 5 7. CÀI ĐẶT M ENU ··· 6 8. CÀI ĐẶT M ENU ·· 8 9. INSERTING / REM OVING SIM CARDS ·············· XNUMX XNUMX. VIEW NHỮNG TẤM ẢNH ················································ · 8 10.…