Spotify Connect - Bắt đầu

Spotify Connect Với ​​Spotify Connect, bạn có thể nghe trên loa, TV và các thiết bị khác bằng ứng dụng Spotify làm điều khiển từ xa. Kiểm tra Spotify mọi nơi để biết các thiết bị tương thích. Nếu bạn không thấy của bạn ở đó, bạn có thể kiểm tra với nhà sản xuất. Bắt đầu Trước tiên, hãy đảm bảo rằng: Tất cả các thiết bị đều sử dụng cùng một mạng WiFi. Ứng dụng Spotify của bạn là […]