Hướng dẫn sử dụng đèn treo bằng năng lượng mặt trời SUNFORCE

Chúc mừng bạn đã mua Sản phẩm Sunforce. Sản phẩm này được thiết kế theo tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cao nhất. Nó sẽ cung cấp nhiều năm sử dụng mà không cần bảo trì. Vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn này trước khi cài đặt, sau đó cất giữ ở nơi an toàn để tham khảo trong tương lai. Nếu bất kỳ lúc nào bạn không rõ về sản phẩm này hoặc cần hỗ trợ thêm…