LOWES 4139434 Sách hướng dẫn sử dụng Sierra Pale Oak

LOWES 4139434 Sierra Pale Oak TÊN SẢN PHẨM: SIERRA PALE OAK THẬN TRỌNG: Sử dụng kính bảo hộ và găng tay khi cắt sàn gỗ. Sàn gỗ công nghiệp sẽ tạo ra bụi gỗ; Luôn sử dụng mặt nạ chống bụi bảo vệ và cắt sản phẩm ở khu vực thông gió tốt. Không bao giờ gõ vào các cạnh dài; chỉ nhấn theo hướng dẫn trong hướng dẫn này. Không bao giờ sử dụng các công cụ được thiết kế…