hướng dẫn sử dụng đồng hồ thông minh apple Watch Series SE 44mm 2022

Đồng hồ thông minh apple Watch Series SE 44mm 2022 Trước khi sử dụng Apple Watch, hãyview Hướng dẫn sử dụng Apple Watch tại support.apple.com/guide/watch. Bạn cũng có thể sử dụng Apple Books để tải xuống hướng dẫn (nếu có). Giữ lại tài liệu để tham khảo trong tương lai. An toàn và Xử lý Xem “An toàn và xử lý” trong Hướng dẫn sử dụng Apple Watch. Apple Watch, hệ điều hành của nó và cảm biến sức khỏe không…