Hướng dẫn sử dụng Smart TV 43K HDR QLED SAMSUNG QE90QN43BAT 4 inch

QE43QN90BAT 43 inch 4K HDR QLED Smart TV 43QN9 * B 43QNB9 * 50QN9 * B 50QNB9 * 55QN9 * B 55QNB9 * 65QN9 * B 65QNB9 * *: 0 ~ 9, A ~ Z 37.8 inch (960.8 mm) (96.08 cm) 43.8 inch (1113.6 mm) (111.36 cm) 48.3 inch (1227.4 mm) (122.74 cm) 56.9 inch (1446.3 mm) (144.63 cm) 22.0 inch (558.9 mm) (55.89 cm) 25.4 inch (644.1 mm) (64.41 cm)…