Hướng dẫn sử dụng Súng massage HoMedics PGM-1000-AU Pro

Thông tin hướng dẫn và bảo hành Pro Massager Pro Massager Bảo hành có giới hạn 1000 năm củaPGM-1-AU ĐỌC TẤT CẢ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG. LƯU NHỮNG HƯỚNG DẪN CHO NHỮNG Ý KIẾN TRONG TƯƠNG LAI. ĐẢM BẢO QUAN TRỌNG: ỨNG DỤNG NÀY CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO TRẺ EM TỪ 16 TUỔI TRỞ LÊN VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG THỂ CHẤT, CẢM GIÁC HOẶC GIẢM THIỂU HOẶC THIẾU KINH NGHIỆM VÀ KIẾN THỨC NẾU HỌ ĐÃ…