INSIGNIA NS-PK4KBB23-C Hướng dẫn sử dụng Bàn phím kéo kích thước đầy đủ mỏng không dây

Hướng dẫn thiết lập nhanh này cung cấp hướng dẫn cho Bàn phím kéo kích thước đầy đủ mỏng không dây Insignia NS-PK4KBB23-C, có kết nối chế độ kép, pin sạc và thiết kế cắt kéo để gõ êm. Nó cũng bao gồm các phím tắt và khả năng tương thích với các thiết bị khác nhau.