Hướng dẫn sử dụng loa soundbar JBL BAR20MK2 All-in-One Mk.2

Loa thanh JBL BAR20MK2 All-in-One Mk.2 HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG Đối với tất cả sản phẩm: Đọc các hướng dẫn này. Giữ các hướng dẫn này. Chú ý đến tất cả các cảnh báo. Thực hiện theo tất cả các hướng dẫn. Chỉ làm sạch bằng vải khô. Không chặn bất cứ lỗ thông hơi nào đang mở. Cài đặt thiết bị này theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Không lắp đặt thiết bị này gần bất kỳ nguồn nhiệt nào như…