AKKO 5075 VIA Wireless Keyboard User Manual

Get to know your AKKO 5075 VIA Wireless Keyboard with this user manual. Available in both Mac and Windows versions, this keyboard features LED indicators, a rotary encoder knob, hotkeys, and adjustable backlight settings. Compatible with USB ports on your computer, this keyboard is easy to use with clear instructions provided.

DELTACO GAMING DK440R Wireless 65% Keyboard User Manual

Learn how to use the DELTACO GAMING DK440R wireless 65% keyboard with ease. This user manual provides detailed instructions on the product's key combinations, battery levels, LED backlight modes and more. Compatible with Windows 7/8/10 and MacOS 10.0 or higher, the keyboard boasts 20 different LED modes with 16 million colors. Charge it via USB and use while charging. Download optional software from deltacogaming.com for enhanced RGB. Check battery levels easily by pressing FN + Backspace. Get the most out of this keyboard with this comprehensive manual.

Hướng dẫn sử dụng bàn phím cơ không dây Keychron K12 Pro

Khám phá hướng dẫn sử dụng Bàn phím cơ không dây K12 Pro, bao gồm hướng dẫn chi tiết và thông tin sử dụng cho sản phẩm hàng đầu này. Khai thác tối đa Bàn phím K12 Pro của bạn từ Keychron với hướng dẫn toàn diện này.

DELTACO GAMING GAM-100-P PK95 Wireless 65% Bàn phím User Manual

Tìm hiểu cách sử dụng Bàn phím DELTACO GAMING GAM-100-P PK95 Wireless 65 với hướng dẫn sử dụng toàn diện này. Khám phá các tính năng khác nhau, các tùy chọn kết nối và cách sử dụng pin. Nhận hướng dẫn về cách thay đổi chế độ đèn nền, màu sắc và độ sáng. Kiểm tra mức pin và tìm hiểu cách kết nối tối đa ba thiết bị qua Bluetooth. Hoàn hảo cho các game thủ và các chuyên gia như nhau.

DELTACO TB-504 Wireless Mini Keyboard with Touchpad User Manual

Get to know the TB-504 Wireless Mini Keyboard with Touchpad through its user manual. This Nordic brand keyboard has 86 keys and is compatible with Windows and Mac OS. It uses 2 AAA batteries and operates on a 2.4GHz frequency. Learn how to set it up and use its touchpad and mouse buttons.

Hướng dẫn sử dụng bàn phím mini không dây DELTACO TB-504-EN có bàn di chuột

Tận dụng tối đa bàn phím mini không dây TB-504-EN có bàn di chuột với hướng dẫn sử dụng này. Tìm hiểu về các tính năng, khả năng tương thích và cách sử dụng. Hoàn hảo cho cả người dùng Windows và Mac.

Hướng dẫn sử dụng Bàn phím bỏ túi Bluetooth có thể gập lại DELTACO TB-135

The TB-135 Foldable Bluetooth Pocket Keyboard user manual provides instructions on using and folding the keyboard into a smartphone/tablet stand. The manual also includes information on the product's function keys and battery charging. Contact support for assistance. Dispose of properly.