Hướng dẫn sử dụng xe đạp điện JETSON

Hướng dẫn sử dụng Xe đạp điện JETSON Cảnh báo an toàn Trước khi sử dụng, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và các cảnh báo an toàn, đồng thời đảm bảo bạn hiểu và chấp nhận tất cả các hướng dẫn an toàn. Người sử dụng sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do sử dụng không đúng cách. Trước mỗi chu kỳ hoạt động, người vận hành phải thực hiện…