Hướng dẫn về phần mềm tính năng thông báo nhịp điệu bất thường của Apple

Tính năng Thông báo Nhịp điệu Không đều của Apple Phần mềm Hướng dẫn Sử dụng Tính năng Thông báo Nhịp điệu Không đều Hướng dẫn Sử dụng Apple Inc. One Apple Park Way Cupertino, CA 95014, USA www.apple.com CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG Tính năng Thông báo Nhịp điệu Không đều (IRNF) chỉ dành cho phần mềm ứng dụng y tế di động được thiết kế để sử dụng với Apple Watch. Tính năng phân tích xung…