Hướng dẫn sử dụng đồng hồ thông minh Apple HT208931

Đồng hồ thông minh Apple HT208931 Tính năng thông báo nhịp điệu bất thường (IRNF) là một ứng dụng y tế di động chỉ có phần mềm được thiết kế để sử dụng với Apple Watch. Tính năng này phân tích dữ liệu nhịp tim để xác định các giai đoạn nhịp tim không đều gợi ý đến rung tâm nhĩ (AFib) và cung cấp thông báo cho người dùng. Tính năng này nhằm mục đích…