Hướng dẫn sử dụng máy hút ẩm hOmeLabs

THIẾT BỊ TẨY TẾ BÀO CHẾT NGÔI SAO NĂNG LƯỢNG 22, 35 và 50 Pint * Các kiểu công suất HME020030N HME020006N HME020031N HME020391N Cảm ơn bạn đã mua thiết bị chất lượng của chúng tôi. Vui lòng đảm bảo đọc kỹ toàn bộ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng sản phẩm. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc sử dụng sản phẩm này, vui lòng gọi 1-800-898-3002. …