Hướng dẫn sử dụng máy hút ẩm hOmeLabs

hOmeLabs Dehumidifier hOmeLabs Dehumidifier 22, 35 and 50 Pint * Các kiểu công suấtHME020030NHME020006NHME020031NHME020391N Cảm ơn bạn đã mua thiết bị chất lượng của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ toàn bộ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng sản phẩm. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc sử dụng sản phẩm này, vui lòng gọi 1-800-898-3002. TRƯỚC KHI SỬ DỤNG LẦN ĐẦU TIÊN: Để ngăn chặn bất kỳ…