Sách hướng dẫn sử dụng máy chà sàn không khí ALORAIR HEPA Pro 970

Hướng dẫn sử dụng PureAiro HEPA Pro 970 ĐỌC VÀ LƯU CÁC HƯỚNG DẪN NÀY AlorAir Solutions INC. Add: 2048 E. Francis St Ontario CA91761 Tel: 888-990-7469 E-mail: [email được bảo vệ] CẢNH BÁO! Xin lưu ý rằng PureAiro HEPA Pro 970 chỉ nên được sử dụng với các bộ phận được AlorAir phê duyệt. Việc sử dụng các bộ phận hoặc thay đổi trái phép đối với máy có thể vô hiệu…