Hướng dẫn sử dụng Tấm sạc không dây nam châm nhanh PUre 63900PG 15W

Tìm hiểu cách sử dụng Tấm sạc không dây từ tính nhanh 63900PG 15W với hướng dẫn sử dụng này. Khám phá thông số kỹ thuật, biện pháp phòng ngừa và tuyên bố về phơi nhiễm bức xạ của FCC để đảm bảo sạc an toàn và hiệu quả. Tương thích với vỏ MagSafe®, sản phẩm PURe geaR này là một giải pháp tiện lợi để sạc nhanh không dây.

Hướng dẫn sử dụng tấm sạc không dây từ tính nhanh PURe geaR B08XGNB359

Tìm hiểu cách sử dụng Tấm sạc không dây nam châm nhanh PURe geaR B08XGNB359 với hướng dẫn sử dụng này. Nhận thông số kỹ thuật, cảnh báo và bảo hành giới hạn một năm. Đảm bảo sạc đúng cách và tránh hư hỏng với các hướng dẫn này.