Hướng dẫn sử dụng bộ sạc Apple Watch nâng cao Mous A671

Hướng dẫn sử dụng Bộ sạc Apple Watch nâng cao A671 cung cấp hướng dẫn và nguyên tắc an toàn để sử dụng bộ sạc với kết nối MagSafe hoặc USB-C. Nó bao gồm thông tin sản phẩm, hướng dẫn sử dụng và tờ rơi tuân thủ. Đọc hướng dẫn này để đảm bảo sử dụng bộ sạc 2AN72A671 an toàn và đúng cách.