scheppach EB1700 Hướng dẫn sử dụng Earth Auger

Art.Nr. 5904702903/5904702904 AusgabeNr. 5904702850 Rev.Nr. 28/10/2020 Máy khoan đất EB1700 Bản dịch hướng dẫn sử dụng gốc THẬN TRỌNG !: Đọc kỹ hướng dẫn trước khi vận hành máy này! Giải thích các ký hiệu trên thiết bị Đọc hướng dẫn sử dụng đầy đủ trước khi sử dụng thiết bị Đọc, hiểu và làm theo tất cả các cảnh báo. Luôn đeo kính bảo hộ, thiết bị bảo vệ thính giác và…