Kim loại HILTI DX 462 CMampHướng dẫn sử dụng công cụ ing

Tìm hiểu cách vận hành kim loại HILTI DX 462 CM và DX 462 HMampcác công cụ với hướng dẫn sử dụng toàn diện này. Bao gồm các hướng dẫn an toàn, các bộ phận trênviewvà đề xuất hộp mực. Giữ công cụ của bạn ở tình trạng tốt nhất với các hướng dẫn vận hành thiết yếu này.