ANDERIC DC1 Có thể đảo ngược với 6 tốc độ cho HampHướng dẫn sử dụng trần ton Bay Monte Carlo

Tìm hiểu cách vận hành điều khiển từ xa có thể đảo ngược DC1 cho HampTrần Bay Monte Carlo DC1. Hướng dẫn sử dụng này cung cấp hướng dẫn từng bước để điều chỉnh độ sáng, chọn chế độ, v.v. Hoàn hảo để điều khiển quạt trần của bạn một cách dễ dàng.