Honeywell Cooper Wheelock Hướng dẫn sử dụng còi Sê-ri NS và Sừng sê-ri NH

Tìm hiểu về Đèn còi sê-ri Honeywell Cooper Wheelock NS và Còi sê-ri NH với hướng dẫn sử dụng này. Các thiết bị treo tường đa năng trong nhà này đáp ứng các yêu cầu mới nhất của Tiêu chuẩn NFPA 72/ANSI 117.1/UFC và UL 1971 và 464, đồng thời đáp ứng các yêu cầu của ADA liên quan đến chứng động kinh cảm quang.