Emerson CKSW0555 SmartSet Clock Radio Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng Đài đồng hồ Emerson CKSW0555 SmartSet cung cấp các hướng dẫn và cảnh báo an toàn quan trọng để ngăn ngừa các nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật. Tìm hiểu về Biển thông số và Đánh dấu thận trọng của sản phẩm cũng như cách lắp đặt và vệ sinh radio đồng hồ đúng cách.