Honeywell Channelized Kỹ thuật số Loại A và Loại B Hai chiều Amphướng dẫn sử dụng của chủ sở hữu lifier

Tìm hiểu về Kênh kỹ thuật số phân kênh loại A và loại B hai chiều của Honeywell Ampcông cụ phát triển cho các ứng dụng ERCES. Những bộ tăng cường tín hiệu này cung cấp ưu việt amphóa và có thể được tùy chỉnh để đáp ứng tất cả các dải tần an toàn công cộng. Khám phá thiết kế sáng tạo và hiệu suất đáng tin cậy của chúng trong môi trường RF đầy thách thức.