AT&T Big Button & Big Display Telephone [CL4940, CD4930] Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng CL4940 / CD4930 Nút lớn / hệ thống trả lời điện thoại / màn hình lớn với ID người gọi / cuộc gọi chờ Chúc mừng bạn đã mua sản phẩm AT&T này. Trước khi sử dụng sản phẩm AT&T này, vui lòng đọc phần Thông tin an toàn quan trọng trên trang 52 của sách hướng dẫn này. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này để biết tất cả các thao tác tính năng và thông tin khắc phục sự cố cần thiết để cài đặt…